Laatste nieuws

Weg naar herstel

In juni hebben wij de beslissing genomen een deel van de spreekbeurten te annuleren en te kiezen voor een rustig jaar. Al twee jaar lang worstel ik (Oscar) met problemen met mijn stemgebruik. Gelukkig is onlangs (begin november) ontdekt waar deze problemen uit voort zijn gekomen. Het onderste deel van mijn slokdarm blijkt ontstoken te zijn. Daar wordt nu hard aan gewerkt en ik merk al dat het beter wordt. Ik wil u vragen hier ook voor te bidden, dat ik in de loop van 2017 weer geheel normaal en zonder fysieke belemmeringen zal kunnen spreken in het openbaar. Ik ben bijzonder blij dat we nu een oorzaak voor dit langdurige probleem hebben gevonden. 

Financiën 2016

Deze laatste maand van het jaar hebben wij financieel gezien nog een behoorlijke achterstand in te halen. Het zou heel mooi zijn als we dit jaar toch financieel positief kunnen afsluiten. Vanwege de keuze voor een sabbatsjaar hebben we de buffer bij Witte Velden hard nodig gehad en die zullen we ook in 2017 nodig hebben. We hopen dat deze aan het einde van het jaar op hetzelfde niveau staat als aan het begin. Indien u nog ruimte heeft in de besteding van uw giften en u overweegt ons te helpen deze bediening in stand te houden, kunt u hier klikken voor meer informatie. Alle gevers willen we heel hartelijk danken voor de hulp en de betrokkenheid; zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Inschrijving nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij digitaal of per post een nieuwsbrief naar allen die op de hoogte willen blijven van ons werk en/of ons steunen door gebed of support. Indien u onze digitale brief ook graag wilt ontvangen kunt u hiernaast uw naam en e-mailadres invullen. Indien u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen kunt u uw naam en adresgegevens aan ons doorgeven via het contactformulier. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.

Vernieuwing door schuldbelijdenis en omkering

Koning David ging gigantisch onderuit toen hij overspel pleegde met Batseba en door wat hij daarna allemaal deed om het te verdoezelen. Meer dan een jaar leefde hij in de leugen en was er geen vrede. Nadat de profeet Nathan hem confronteerde met zijn zonden beleed hij zijn schuld. Psalm 51 heeft hij toen geschreven. Deze is door de eeuwen heen voor ontelbaar veel mensen tot zegen geworden. Ook voor ons is vernieuwing mogelijk nadat wij gezondigd hebben. Klik hier en kies voor de preek van 30 oktober 2016.

Goed idee voor de feestdagen

De laatste tijd krijgen wij weer meer aanvragen voor het boek Zien en leven. Het lijkt wel alsof er een opleving plaatsvindt van het aantal boeken dat verkocht wordt. Vier jaar na het verschijnen gaat het nog steeds door. De inhoud van het boek is ook tijdloos. De eerste druk (3000 exemplaren) is nu bijna uitverkocht. Welicht is het een goed idee om het boek met de aanstaande feestdagen kado te doen aan iemand anders. Of aan uzelf! Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. Wij betalen de verzendkosten. 

Wat is onze troost in het lijden?

Waar is God als dingen mis gaan? Wat blijft er over van je zekerheid als je ziek bent geworden, failliet bent gegaan of gescheiden bent? Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met lijden. Vaak brengt lijden ook eenzaamheid met zich mee. Koning David voelde zich ook eenzaam, hulpeloos en verlaten toen hij Psalm 22 schreef. Toch veranderde zijn stemming door de woorden die hij zelf schreef. Ze wijzen ons op de Messias. Er is troost in ons lijden! Klik hier en kies voor de preek van 14 augustus 2016 (47 minutern) of 25 september 2016 (37 minuten). 

Vreugde is kracht

Een van de grootste geestelijke opwekkingen in Israel vond plaats in de tijd van Nehemia in de 5e eeuw voor Christus. Het volk verdiepte zich weer in de wet en kwam tot berouw over zonden. Daarna zeiden Ezra en Nehemia tegen hen: Verblijd u, de vreugde in de Heer is uw kracht! Hoe kan ook voor ons de vreugde in de Heer onze kracht zijn? Klik hier en luister naar de preek van 31 juli 2016. 

God gebruiken of God dienen?

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door pragmatisme. Dat wil zeggen dat men redeneert: 'als het werkt is het goed'. Bijna alles wordt geëvalueerd op grond van het nut, het voordeel, de winst. Wat kan ik eruit halen? Onbewust nemen we deze houding soms ook aan in onze relatie met God. Dan moet het christendom nuttig zijn en God of Jezus bruikbaar voor ons zijn. Maar is dat wel de juiste houding voor een mens ten opzichte van God? Klik hier en kies voor de preek van 26 juni 2016. 

Zien en Leven: eerste boek van Oscar 

Op zaterdag 24 november 2012 is het eerste boek van Oscar Lohuis verschenen. De titel is: Zien en leven; Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar neemt u in dit boek mee naar heel fundamentele Bijbelse waarheden. Dit boek is geschreven vanuit een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en om het boek te bestellen. De prijs is € 12,50 (NU MET GRATIS VERZENDING).

CIP.nl heeft op 29 november 2012 een artikel over Zien en leven geplaatst, inclusief een video van een intervieuw met Oscar over het boek. Klik hier om dit te lezen en te bekijken.  

Over Goed Nieuws bediening

Vanuit de overtuiging dat het evangelie het antwoord is op de geestelijke nood van de mens willen wij het goede nieuws zo helder mogelijk bekendmaken door middel van spreken en schrijven. Door het horen van het Woord van God gaat het verstand begrijpen, gaat het hart zich verheugen en geeft de wil zich over. Wanneer het tot iemand doordringt wat God voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon voor ons te geven, wordt de kracht van het evangelie in zijn of haar leven openbaar.

De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, wat de apostel Paulus noemt 'de gezonde leer' (Titus 2:1). Daarin staat de boodschap van Gods verlossing van deze wereld, in en door Jezus, de Messias, centraal staat.

Het mission statement van Goed Nieuws Bediening is: prediking van Bijbelse waarheden en principes met het oog op persoonlijke en gezamenlijke geestelijke vernieuwing.

Inschrijven nieuwsbrief

Binnenkort