Onze financiële situatie na corona

We zijn bijzonder dankbaar dat Goed Nieuws Bediening staande is gebleven tijdens de coronapandemie. Tussen maart 2020 en maart 2022 zijn honderderden afspraken geannulleerd. Daardoor hebben wij veel inkomsten misgelopen. Nu is de agenda gelukkig weer veel meer gevuld. Toch merken we financieel nog steeds de gevolgen, ook vanwege uitstel van sommige betalingen die binnenkort wel moeten plaatsvinden. Indien u ons financieel hierbij wilt helpen, klik hier voor meer informatie. Heel hartelijk aan allen die ons helpen ons fulltime aan de verkondiging van het evangelie te kunnen geven. 

Aanbeveling Kees van der Staaij

Het boek Zegen door Israël, geschreven door ds. Oscar Lohuis, is toe aan een tweede druk. Daarvoor schreef Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SGP, een aanbeveling: 

“Oscar Lohuis bespreekt in heldere taal kernteksten uit de Bijbel die over het Joodse volk en over  Israël gaan. Op een aansprekende manier verbindt hij dit met actuele ontwikkelingen en persoonlijke reiservaringen, gesprekken en ontmoetingen. Een levendig boek dat inspireert, aan het denken zet en bovenal laat zien dat Gods Woord en beloften betrouwbaar zijn.”

U kunt het boek Zegen door Israël hier bestellen

Youtube kanaal en aantal kijkers

In juni 2020 zijn wij begonnen de preken op ons Youtube kanaal te zetten. Het aantal weergaven van de video's staat eind maart 2022 op bijna 50.000. Het zou ons helpen om meer abonnees op het kanaal te hebben. Op dit moment zijn dat er iets minder dan 700. U kunt zich gratis abonneren, met één klik. Nieuwe videos op het kanaal komen bij u dan eerder in beeld, en ook bij anderen, zodat op die manier de boodschap verder verspreid wordt. U abonneert zich door op de knop  'abonneren' op het Youtubekanaal te klikken. Dank voor uw hulp! 

Wat is het oude en wat is het nieuwe verbond?

Wat zegt de Bijbel over het oude en het nieuwe verbond? De vervangingsleer zegt dat het oude verbond met Israël is gesloten en het nieuwe verbond met de kerk. Het denken over de verbonden is bepalend voor ons denken over Israël en de kerk. In deze lezing proberen we meer grip te krijgen op wat het oude en nieuwe verbond wel en niet inhouden, en wat dat betekent voor ons begrijpen van het evangelie. Klik hier en kies voor de preek van 10 januari 2022. 

Profetieën die in onze tijd vervuld worden

Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden. Klik hier en kies voor de preek van 04 januari 2022. 
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign