De verhouding tussen de Kerk en Israël

De geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen het christendom en het Joodse volk, is een heel vreselijke geschiedenis. In deze lezing geeft Oscar Lohuis uitleg over de wortels van het christelijke antisemitisme, hoe verkeerd dat is in het licht van de Bijbel en welke hoopvolle ontwikkelingen er nu zijn waar te nemen. Klik hier en kijk naar de preek van 3 september 2020. 

Op bezoek bij Oscar Lohuis

Oscar kreeg bezoek op de plek waar hij vaak zit om te lezen, schrijven en in de stilte te zijn. Hij werd gevraagd om iets over zichzelf te vertellen. Het gesprek ging over zijn achtergrond, zijn bekering en de duidelijke roeping die hij van God kreeg om dienaar van het evangelie te worden. Kijk hier naar het filmpje dat ervan gemaakt werd. 

Huwelijksconferentie juni 2020

Op 5, 6 en 7 juni 2020 vond de huwelijksconferentie plaats van de organisatie Hart voor het Gezin. Aanvankelijk zouden we met 37 echtparen bij elkaar komen voor een heel weekend. Vanwege Corona is er gekozen voor een digitale conferentie, die inmiddels door duizenden mensen is gevolgd. Wij hebben deze lezingen (van ds. Oscar Lohuis) nu ook op deze website geplaatst. Bij elke lezing staan ook verwerkingsvragen vermeld die je als echtpaar kunt gebruiken om met elkaar door te praten over de inhoud. De titels van de lezingen zijn: Samen één, Samen sterk en Samen dienen. Klik hier en kies voor de preken van 5, 6 en 7 juni 2020. 

Gevolgen coronacrisis voor Goed Nieuws Bediening

Beste vrienden,

We missen nog steeds het samenkomen met onze broeders en zusters in diensten en samenkomsten. Toch worden er al vanaf het begin van de crisis andere wegen bewandeld waardoor wij het evangelie bekend maken aan velen. Door middel van livestreams, video-opnamen en in openluchtsamenkomsten kan er toch worden gepreekt. In veel kerken kunnen langzaamaan weer mensen bij elkaar komen. Onze bediening gaat onverminderd voort, door preekbeurten, door onderwijs te geven en door het geschreven woord. 

Mogen wij u vragen om ook in deze tijd Goed Nieuws Bediening te (blijven) ondersteunen? (Klik hier voor meer informatie over geven)  Juist nu hebben wij het nodig om de Heere beter te leren kennen en verblijd te worden door de beloften van het evangelie. Wij danken u hartelijk voor uw support, die het mogelijk maakt Gods Woord te blijven brengen.

In Hem verbonden, Karel en Nicolet Coenen (contactpersonen financiën)

Preken op de website sinds Corona: video's toegevoegd!

Beste vrienden, 

Tot en met ongeveer half maart heeft Oscar gepreekt in samenkomsten en diensten. Daarna zijn er lange tijd alleen maar livestreams geweest. Vanwege al deze video-opnamen hebben wij een eigen Youtube-kanaal ontwikkeld. Daardoor kunt u de preken voortaan ook gaan bekijken op video.

U zou ons helpen wanneer u zich abonneert op dit kanaal. Nadat je je op een kanaal hebt geabonneerd, worden nieuwe video's van dat kanaal in je abonnementsfeed weergegeven. Bij meer dan honderd abonnees kunnen wij de naam aanpassen en het kanaal vindbaarder maken. We hebben er nog maar 11 nodig. 

Ook blijven wij de preken in alleen audio op de website zetten, bijvoorbeeld voor in de auto of als je aan het strijken bent. Op de prekenpagina van deze site, die voortdurend wordt bijgewerkt, vindt u alle preken, spreekbeurten en lezingen op een rijtje en kunt u vanaf dit voorjaar kiezen voor video of audio.

Dank voor het bezoeken van deze site. We hopen en bidden dat u bemoedigd en opgebouwd wordt in uw geloof. 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign