Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Actueel nieuws Goed Nieuws Bediening

    Nieuws

    Actueel nieuws

Bijbels Beraad M/V van start

17 december 2020

Op 10 december 2020 is het nieuwe platform Bijbels Beraad M/V gelanceerd. Dit is een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit. Naast de voorzitter van de stichting (dhr. Laurens van der Tang) hebben acht predikanten kort het woord gevoerd. Ook Oscar was gevraagd om bij deze gelegenheid te spreken. U kunt hier te tekst lezen van zijn toespraak, die als titel heeft: Liefde kan niet zonder Gods leefregels.

Een hoopvolle toekomst

07 december 2020

Zonder hoop kunnen wij niet leven. Alleen als je verwacht dat je inspanningen iets opleveren zul je gemotiveerd zijn om die te verrichten. De omstandigheden in ons leven maken ons soms wanhopig. Maar hoe die omstandigheden ook zijn, wij hebben nieuw leven gekregen door Jezus en daarom is er hoop. Wij verwachten veel van de toekomst, wij weten dat het beste nog gaat komen. Die wetenschap maakt dat je heel anders in het leven staat, dan wanneer je dat niet zou weten. Klik hier en kijk naar de preek van 18 oktober 2020. 

De verhouding tussen de Kerk en Israël

07 december 2020

De geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen het christendom en het Joodse volk, is een heel vreselijke geschiedenis. In deze lezing geeft Oscar Lohuis uitleg over de wortels van het christelijke antisemitisme, hoe verkeerd dat is in het licht van de Bijbel en welke hoopvolle ontwikkelingen er nu zijn waar te nemen. Klik hier en kijk naar de preek van 3 september 2020. 

Op bezoek bij Oscar Lohuis

10 november 2020

Oscar kreeg bezoek op de plek waar hij vaak zit om te lezen, schrijven en in de stilte te zijn. Hij werd gevraagd om iets over zichzelf te vertellen. Het gesprek ging over zijn achtergrond, zijn bekering en de duidelijke roeping die hij van God kreeg om dienaar van het evangelie te worden. Bekijk hier de opname dat ervan gemaakt werd. 

Huwelijksconferentie juni 2020

10 september 2020

Op 5, 6 en 7 juni 2020 vond de huwelijksconferentie plaats van de organisatie Hart voor het Gezin. Aanvankelijk zouden we met 37 echtparen bij elkaar komen voor een heel weekend. Vanwege Corona is er gekozen voor een digitale conferentie, die inmiddels door duizenden mensen is gevolgd. Wij hebben deze lezingen (van ds. Oscar Lohuis) nu ook op deze website geplaatst. Bij elke lezing staan ook verwerkingsvragen vermeld die je als echtpaar kunt gebruiken om met elkaar door te praten over de inhoud. De titels van de lezingen zijn: Samen één, Samen sterk en Samen dienen. Klik hier en kies voor de preken van 5, 6 en 7 juni 2020. 

Gevolgen coronacrisis voor Goed Nieuws Bediening

24 juni 2020

Beste vrienden,

We missen nog steeds het samenkomen met onze broeders en zusters in diensten en samenkomsten. Toch worden er al vanaf het begin van de crisis andere wegen bewandeld waardoor wij het evangelie bekend maken aan velen. Door middel van livestreams, video-opnamen en in openluchtsamenkomsten kan er toch worden gepreekt. In veel kerken kunnen langzaamaan weer mensen bij elkaar komen. Onze bediening gaat onverminderd voort, door preekbeurten, door onderwijs te geven en door het geschreven woord. 

Mogen wij u vragen om ook in deze tijd Goed Nieuws Bediening te (blijven) ondersteunen? (Klik hier voor meer informatie over geven)  Juist nu hebben wij het nodig om de Heere beter te leren kennen en verblijd te worden door de beloften van het evangelie. Wij danken u hartelijk voor uw support, die het mogelijk maakt Gods Woord te blijven brengen.

In Hem verbonden, Karel en Nicolet Coenen (contactpersonen financiën)

Ondersteun ons

Help ons Goed Nieuws Bediening in stand te houden door een gift over te maken.

© Goed Nieuws Bediening
- Webdesign De Webteur.

Inschrijven nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij digitaal of per post een nieuwsbrief naar allen die op de hoogte willen blijven van ons werk en/of ons steunen door gebed of support.
Indien u onze digitale brief ook graag wilt ontvangen, klik dan hieronder op de button.