Overdenkingen in Getsemane

Vroeg in de ochtend loop ik naar Getsemane, op de helling van de Olijfberg. Ik ken een rustige plek van deze olijfboomgaard, die er ook al was in de tijd van de Here Jezus. Ik zoek een plek in de schaduw waar ik op een steen ga zitten en zie mijzelf omringd met prachtige bomen en struiken. 

Waar ik mij bevind, is precies de plek waar Jezus graag naartoe ging om daar alleen te zijn en te bidden. In Zijn tijd was het hier nog veel stiller en rustiger. Soms bracht Hij hier de nacht door in gebed. Hier zocht Hij altijd het aangezicht van Zijn hemelse Vader. Het was hier dat Hij in gebed ging vlak voordat Zijn lijdensweg zou beginnen. Dit is de plek waar Hij zó bang werd dat er bloed uit Zijn poriën kwam, omdat Hij wist wat Hem te wachten stond: verwerping, laster, spot, onrecht, geweld, mishandeling, pijn, eenzaamheid, verlatenheid, kruisiging en vervloeking. Hij bad: “Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan; maar niet mijn wil, maar uw wil geschiedde.” In de hof van Getsemane gaf Hij zich over aan Gods plan voor Zijn leven, werd Hij verraden met een kus en gevangengenomen alsof Hij een vreselijke misdadiger was. Vanaf hier werd Jezus weggevoerd om veroordeeld te worden en daarna Zijn kruis te dragen langs de Via Dolorosa, tot aan Golgotha. Daar stierf Hij voor onze zonden en Hij stond op de derde dag op uit de dood. 

Veertig dagen later is Jezus vanaf deze berg opgenomen in de hemel. De Bijbel leert dat Hij terug zal komen en dat Zijn voeten straks opnieuw op de Olijfberg zullen staan. Dat ik hier nu mag zijn en bidden vervult mijn hart met ontzag, dankbaarheid en verwachting. Hier in Jeruzalem zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis tot nu toe gebeurd. Opnieuw staat Jeruzalem enorm in de belangstelling van de wereld. Ook in dat wat nog gaat komen, de verdere vervulling van vele profetieën uit de Bijbel, zal Jeruzalem het centrum van Gods handelen zijn.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van oktober 2019

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign