‘Ik ook niet’

Moeder Teresa was bezig in de straten van Calcutta, India, om een zieke, stervende man te verzorgen. Ze maakte hem schoon, verbond zijn wonden en gaf hem te eten en te drinken. In deze grote stad woonden toen en wonen nog steeds heel veel mensen op straat vanwege de enorme overbevolking. Zij richtte als eerste het ‘House of Dying Destitutes’ op, een plek waar mensen naartoe gebracht konden worden om nog een beetje waardig te kunnen sterven. Terwijl zij bezig was deze aan zijn lot overgelaten man op straat te verzorgen kwam er een rijke zakenman langs die zag wat zij aan het doen was. Hij zei toen tegen haar: “Dat zou ik voor nog geen 100.000 dollar doen!” Moeder Teresa antwoordde met slechts drie woorden: “Ik ook niet”.

Haar antwoord spreekt boekdelen. Het bepaalt ons bij zowel het doen van daden van naastenliefde als ook de motivatie van waaruit wij dat doen. Misschien moest zij, toen die zakenman dit tegen haar zei, ook wel denken aan Matteüs 25, waar Jezus zegt dat wij Hem dienen door het dienen van onze naasten in nood. Alles wat we voor de geringste medemens gedaan hebben, hebben wij voor Hem gedaan. Jezus sprak als Jood helemaal in het verlengde van wat de Thora leert. God liefhebben en je naaste liefhebben horen bij elkaar. In deze bijlage kunt u lezen over schitterende voorbeelden daarvan.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van oktober 2019

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign