Meer dan hier en nu

Toen ik zicht op Israël begon te krijgen, ging ik ook het evangelie beter begrijpen. Wat een vreugde vervult je hart wanneer je zicht krijgt op het komende Koninkrijk.

Ons leven hier op aarde duurt maar even. Als je God niet kent of geen weet hebt van Zijn heerlijke toekomst voor deze wereld, moet het dus allemaal in dit leven plaatsvinden. Veel mensen in onze samenleving worden psychisch ziek vanwege de nadruk op geluk hier en nu. “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij”, beschrijft de Bijbel deze levensfilosofie. Maar omdat dat eten en drinken dan ook echt lekker moet zijn, raken mensen uit het lood geslagen als dat soms niet zo is. De werkelijkheid is natuurlijk dat het leven niet altijd ‘lekker’ is, maar soms ook bar moeilijk. Iedereen in dit leven ondergaat pijn, lijdt verliezen en is soms slachtoffer van onrecht. Zonder zicht op het Koninkrijk kan je daar behoorlijk wanhopig van worden. Maar wie weet dat het beste nog gaat komen, kan zijn hoofd altijd ferm omhoog houden. 

Het gaat alleen om ons

Christenen in een postmoderne wereld worden verleid tot een soortgelijke kortzichtige levensvisie, waarin het vooral draait om ons leven hier en nu. De mensgecentreerde tijdgeest is het christendom in ons land niet voorbijgegaan. Er is een doorgeslagen nadruk komen te liggen op de gelovige en op de persoonlijke geloofsbeleving, in plaats van op de Heere zelf en op Zijn komende rijk. Vroegen zongen wij vaak het lied uit de Opwekkingsbundel: “Heer het gaat op dit moment niet meer ons, het gaat alleen om U.” Laatst zei een broeder tegen mij: “Het lijkt wel alsof wij het tegenwoordig omgedraaid hebben: ‘Heer, het gaat op dit moment niet meer om U, het gaat alleen om ons’.” Veel nieuwe liederen stromen over van ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’, ‘wij’, ‘ons’ en leggen voortdurend de nadruk op wat God ons allemaal geeft hier en nu.

Gods beloften hier en nu

Volgens mij worden soms zegeningen die God voor de toekomst heeft beloofd, teveel naar het hier en nu getrokken en wordt gezegd dat deze zegeningen voor alle gelovigen hier en nu beschikbaar zijn, als je maar gelooft. Het Koninkrijk is in geestelijk opzicht wel al aanwezig, maar soms wordt er teveel gemaakt van het Koninkrijk hier en nu. Hoe kan je bijvoorbeeld in een samenkomst waar zevenduizend mensen aanwezig zijn beweren dat de Heere Jezus iedereen die daar aanwezig is wil genezen van elke mogelijke ziekte? Dat is niet Bijbels. In dit leven lijden wij nog verdrukking, worden wij gerekend als slachtschapen en wonen wij nog in een sterfelijk lichaam dat zomaar ziek kan worden of kan sterven. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk zal iedereen die in Christus sterft volkomen genezen worden, ook lichamelijk. De apostelen predikten ‘in Jezus de opstanding uit de doden’ (Handelingen 4:2). Bij de wederkomst van de Here Jezus zal Hij ervoor zorgen dat geheel onze geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zullen blijven (1 Tessalonicenzen 5:23). Volkomen genezing wacht ons! Wij zullen dan meer levend zijn dan ooit. Wij gaan niet van het leven naar de dood, maar van de dood naar het leven. Dit leven is doods vergeleken met het leven dat ons te wachten staat. 

Erfgenamen

In de speelfilm Paul, the apostle vinden diverse conversaties plaats tussen Paulus en een hooggeplaatste Romeinse officier. Op een gegeven moment zegt die tegen Paulus: “Waarom zou ik in jouw God gaan geloven? Kijk jou nou eens, je bent een gevangene, je kunt niet meer rechtop staan vanwege alle martelingen en je zit vol met striemen vanwege de zweepslagen. Je bent niet rijk en je hebt geen macht. Wij bidden tot onze goden om gezondheid, rijkdom, overwinningen op het slagveld en een gelukkig leven.” Weet u wat Paulus antwoord op deze vraag is? Hij zegt: “Mijn Heer geeft mij veel en veel meer dan ik verdien.”

Waarom kon Paulus dat zeggen, terwijl hij zo leed, terwijl de doodstraf spoedig ging komen, terwijl hij slachtoffer was van zulk enorm onrecht? Omdat hij zicht had op het komende Koninkrijk. God geeft ons alles in Zijn Zoon, Jezus Christus. Door Hem hebben wij vrede met God, vergeving van zonden, redding van het oordeel en de dood, het eeuwige leven en zijn we erfgenamen van het Koninkrijk dat op aarde gaat komen, hoe moeilijk dit leven hier en nu ook voor korte tijd mag zijn.

Veel en veel meer

Het leven hier is vergelijkbaar met een beetje water uit de oceaan dat je met twee handen omhoog kan scheppen. Je kunt het niet lang vasthouden. Spoedig sijpelt het tussen je vingers weg. Christenen leven niet voor dit leven. Wij leven voor het Koninkrijk dat gaat komen, dat vergelijkbaar is met de oceaan. Daarom zeggen wij altijd: ik krijg veel en veel meer dan ik verdien. Israël bepaalt ons bij de komst van dat Koninkrijk. De Here Jezus is niet alleen de Redder van onze ziel hier en nu, maar vooral ook de komende Koning, die alle dingen nieuw zal maken.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van februari 2019

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign