Mozes in elke stad

Tijdens de vergadering van de apostelen in Jeruzalem, waarover wij lezen in Handelingen 15, heeft Jacobus het laatste woord. Hij sluit zijn rede af met deze opmerking: “Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen” (vers 21). Hij refereert aan het feit dat ook toen al – in de tijd van Jezus en de apostelen – de verstrooiing van de Joden over de wereld wijdverspreid was. Daarop doelde Petrus ook toen hij op de eerste Pinksterdag sprak over “allen die ver weg zijn” (Handelingen 2:39). 

De woorden van Jacobus worden door christenen op verschillende wijzen geïnterpreteerd. In ieder geval maakt het ons duidelijk dat er vanaf het begin een bepaald verband is geweest tussen de synagoge en de christelijke gemeente. Mozes en Jezus staan niet op gespannen voet met elkaar. Het evangelie kan niet gepredikt worden zonder de wet.

Een gebied waar toen ook al veel Joden woonden was Klein-Azië, wat in het huidige Turkije ligt. Op zijn zendingsreizen bezocht Paulus altijd als eerste de synagogen. Juist in de gebieden waar veel Joden woonden, zoals ook in Rome, ontstonden ook christelijke gemeenschappen. 

In de vijftiende en zestiende eeuw zijn er veel Joden uit met name Zuid-Europa naar de Lage Landen gevlucht. Eind zestiende eeuw maakten wij ons los van het katholieke Spanje en werden wij een protestantse, zelfstandige natie. Het motto van de Reformatie was: terug naar de Bijbel. De eeuw daarna is onze Gouden Eeuw geworden. Alleen bij een volk dat bereid is te kiezen voor een strenge moraal kan de cultuur, de samenleving en de economie tot grote hoogten stijgen. De geschiedenis bewijst dat wanneer een samenleving een strenge seksuele moraal loslaat het niet lang duurt voordat alles instort. 

De samenleving redt het niet zonder Mozes en de kerk redt het niet zonder Mozes, zonder Israël. Door de wegvoering en uitroeiing van driekwart van de Joden van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, zijn ook de meeste Joodse gemeenschappen uit ons land verdwenen. Sindsdien is het christendom in ons land in gigantisch verval gekomen. De samenleving zakt steeds dieper weg in asocialiteit en immoraliteit. We leven in een stervende cultuur. God laat niet met zich spotten. Degenen die Israël vervloeken, zullen vervloekt worden.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van februari 2019

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign