De genderideologie wordt steeds meer marxistisch

Als er één ding is dat deze week duidelijk is geworden, dan is het wel dat de vrijheid van meningsuiting in ons land serieus bedreigd wordt. De nieuwe genderideologie ontpopt zich steeds meer als totalitair en onderdrukkend. Uit naam van de vrijheid wordt de vrijheid afgeschaft. Gabriële Kuby schreef in haar boek De Seksuele Revolutie (Uitg. De Bauwe Tijger, 2017, blz. 25): 

‘Wie vandaag in de politiek, academische of mediale ruimte en zelfs in de kerk argumenteert waarom de seksuele daad uitsluitend in de echtelijke relatie van men en vrouw thuishoort en open moet staan voor het ontvangen van kinderen, wie wetenschappelijk discussieert over het ontstaan, de risico’s en de gevolgen van niet-heteroseksuele relaties of zich verzet tegen de strategieën van de seksuele deregulering, loopt het risico van het openbare discours uitgesloten te worden, te worden gebrandmerkt met scheldwoorden, zijn baan te verliezen, door belangengroepen op verschillende manieren uitgemaakt en gediscrimineerd te worden.’ 

Nogmaals Kuby:

‘Waar men ook kijkt, politiek, media, universiteit, stichtingen, justitie, economie, school, kleuterschool, kinderopvang – gender is de weg van de postmoderne vooruitgang, gender is de heersende ideologie waaraan niemand meer weerstand kan bieden zonder te worden uitgesloten of zwartgemaakt.’

De extreme en hypocriete reacties op de Nashville-verklaring – die opkomt voor het belang van kinderen door te pleiten voor een seksuele moraal die er zoveel mogelijk voor zorgt dat kindertjes opgroeien met een vader en een moeder die elkaar trouw liefhebben – laten zien hoezeer Kuby gelijk heeft. 

De seksuele revolutie heeft inmiddels al overduidelijk een verwoestende invloed gehad op het gezinsleven. Nu zijn er een aantal christelijke voorganger opgestaan die het lef hebben gehad te waarschuwen voor deze vernietigende ideologie, uit bewogenheid voor de medemens en de komende generaties. Zij worden op talloze wijzen geestelijk gestenigd. 

Ons land is vanaf de geboorte van de onafhankelijke natie in de 16eeeuw een toevluchtsoord geweest voor mensen die elders vanwege hun geloofsovertuigingen weg moesten vluchten. Deze week heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd onderzoek te gaan doen naar strafvervolging van degenen die hebben verklaard vanuit hun geloof nog steeds te geloven in de Bijbelse christelijke mensvisie en waarden ten aanzien van huwelijk en seksualiteit, die al 2000 jaar lang beleden worden in de kerk en die enkele decennia geleden nog algemeen geloofd en aanvaard werden in ons land. Een nieuwe vorm van marxisme dient zich aan. 

Het probleem is dat de meeste christenen nog maar weinig gehoord hebben over genderideologie. Zelfs veel christelijke voorgangers hebben zich er nauwelijks in verdiept en laten zich er onbewust door meesleuren. Dr. Albert Mohler (President van het Southern Baptist Theological Seminary in de USA) heeft deze week in een reactie op de commotie in ons land gezegd, dat de vraag niet is wie de Nashville-verklaring heeft ondertekend, maar dat de vraag is wie van de christelijke voorgangers dat niet heeft gedaan. Hebben zij dan niet door wat er ideologisch gezien in de West-Europese samenleving zich aan het ontwikkelen is?

Hopelijk schudden de massale, hysterische, (gods)lasterlijke en onbeschofte reacties op het uitkomen van deze verklaring de christenheid in ons land wakker. Een voor de samenleving vernietigende ideologie rukt nog veel harder op dan wij tot nu toe hadden gedacht. We doen er goed aan daar eens veel meer aandacht aan te geven, zodat we er niet nog meer door meegesleurd gaan worden.

Ds. Oscar Lohuis

12 januari 2019

Lees ook: Waarom de Nashville-verklaring getuigt van liefde 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign