De overheid moet de beschikbaarheid van porno gaan bestrijden

Een jongeman van twintig komt na een dienst naar mij toe. Hij wilde mij iets van zijn verhaal vertellen. Toen hij acht was kreeg hij een smartphone van zijn ouders. Binnen een paar weken zond een vriend hem foto’s van naakte vrouwen. Terwijl hij er nog helemaal niet aan toe was, wekte dat bij hem seksuele gevoelens op. Hij raakte al voor zijn tiende verslaafd aan porno. Toen hij veertien was pakten zijn ouders de telefoon van hem af. Terwijl hij dat toen vreselijk vond, zei hij nu tegen mij dat het zijn redding is geworden.

Tijdens een cursus die ik geef over huwelijk en seksualiteit zoals God dat heeft bedoeld reageert een politieman op het gesprek dat ontstaat in de groep. Hij vertelt dat een collega van hem de laatste tijd bijna alleen nog maar bezig is met het verwerken van aangiftes die te maken hebben met sexting: het verspreiden van foto’s of filmpjes via internet waardoor mensen enorm beschadigd raken. Het betreft beelden van hun eigen kind of andere soorten van grensoverschrijdend gedrag via internet. Ook hij noemt dat het tegenwoordig veel voorkomt bij kinderen van onder de tien jaar.

Een bordeel in je broekzak

Een student neemt mij in vertrouwen en vertelt mij over zijn pornoverslaving. Ook bij hem begint het op zijn veertiende, als hij een mobiele telefoon krijgt. Jaren later begint het hem zo veel parten te spelen dat het hem belemmert zijn studie goed te volgen en ontwikkelt hij psychische problemen. Ik raad hem aan contact op te nemen met een hulpverlener uit het netwerk van Purity4Life. Terwijl ik later deze hulpverlener zelf weer een keer spreek, zegt deze tegen mij: “Alle jongemannen lopen met een bordeel in hun zak rond.” Een lerares van een christelijke hogeschool vertelt mij later dat tegenwoordig 75% van de studenten in mindere of meerdere mate psychische problemen ontwikkelt.
Een collega-predikant spreekt met de jongeren in zijn gemeente over seksualiteit en reinheid. Gelukkig ontstaat er zo’n sfeer dat ze open en eerlijk worden. De jongens vertellen -in een aparte bijeenkomst voor alleen de mannen- dat ze moeite hebben om niet naar porno te kijken. Met name de mobiele telefoon maakt het zo moeilijk, als die bij het naar bed gaan op hun nachtkastje ligt. Ze weten dat het hun zo in de weg staat wat betreft hun relatie met God, maar toch komen velen er moeilijk vanaf.
Een gescheiden vrouw belt mij op. Ze heeft mijn boekje over seksualiteit gelezen. Daarin heb ik twaalf redenen op een rijtje gezet om porno af te wijzen en uit ons leven te bannen. In veel daarvan komt naar voren wat het met een mens doet: het maakt liefdeloos en egoïstisch, wekt onnatuurlijke en overtrokken verlangens op, is verslavend, leidt tot verlies van zelfrespect, is een vorm van ontrouw in het huwelijk, enzovoort. Deze vrouw vertelt mij dat ze zo had moeten huilen toen ze deze opsomming las, omdat ze negen van de twaalf gevolgen precies zo had zien ontstaan in het leven van haar ex-man. Elke dag keek hij naar porno en uiteindelijk bleek hij ook op andere gebieden seksverslaafd te zijn geworden. Het heeft geleid tot de echtscheiding. De kinderen zullen nooit meer leven met vader en moeder die van elkaar houden.

De techniek pleegt muiterij

Slechts tien jaar geleden deed de smartphone zijn intrede. In korte tijd heeft het ons dagelijks leven radicaal veranderd. Het is niet zo eenvoudig er goed mee om te gaan. Elk moment van de dag kunnen we tussendoor even kijken naar berichten die binnengekomen zijn, favoriete series of films, het nieuws, onze bankrekening, sociale media en wat we maar willen, tot en met de meest duistere dingen. Die mogelijkheid legt een druk op ons, we zijn bang om dingen te missen en daarom is het zo verslavend. Het leven is er niet gemakkelijker op geworden.
Vaak moet ik denken aan wat een spreker eens zei: de techniek pleegt muiterij in ons leven. Muiterij komt uit de wereld van de scheepvaart: je haalt bepaalde mensen binnen op je schip, die zich later tijdens de reis tegen jou als kapitein keren. We halen de techniek binnen in ons leven, maar het keert zich tegen ons. Het probleem is dat we tegelijkertijd niet meer zonder die techniek kunnen functioneren. Je wordt verplicht gebruik te maken het internet, omdat bijna alles tegenwoordig via internet geregeld wordt.

Overheid, grijp in!

Des te meer vind ik dat de overheid de plicht heeft ervoor te zorgen dat de digitale snelweg een veilige snelweg wordt. Net als dat er al sinds jaar en dag keihard gewerkt wordt om het verkeer zo veilig mogelijk te maken, om slachtoffers te voorkomen, moet de overheid optreden tegen de gevaren van het internet. Het wordt hoog tijd dat de beschikbaarheid van porno op internet door de overheid bestreden gaat worden, omdat het zo ontzettend veel slachtoffers maakt en een vreselijk ontwrichtende uitwerking heeft op huwelijken, gezinnen en de samenleving.
Pater Gerard Wijers is aangesteld voor de Dienst Huwelijk en Gezin van het Rooms Katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam. In een van zijn lezingen (over gender-ideologie) zei hij het volgende:

“Nu zien wij dat pornografie alomtegenwoordig is op televisie en internet en voor iedereen, meerderjarig én minderjarig, altijd en overal vrij toegankelijk. En niemand zegt daar nog wat van. Dit, ondanks alle bepalingen in ons Wetboek van Strafrecht, dat in titel XIV de ‘Misdrijven tegen de zeden’ opsomt. Onder deze ‘Misdrijven tegen de zeden’ valt het openlijk tentoonstellen of aan minderjarigen aanbieden van afbeeldingen of voorwerpen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. Zo staat het letterlijk in de artikelen 239 en 240. Het is toch voor elk gezond verstand duidelijk dat pornografische afbeeldingen en films bijzonder schadelijk zijn, vooral voor jongeren die nog in ontwikkeling zijn of voor de moreel zwakkeren onder ons. Het natuurlijke schaamtegevoel wordt geweld aangedaan. Het is toch niet met elkaar te rijmen dat wij naaktheid en seksuele handelingen in het publieke domein op straat niet van elkaar accepteren, terwijl wij dat op televisie en internet wel doen. De gender-ideologie heeft dus bewerkt dat onze samenleving haar jongeren niet meer beschermt, de zwakkeren aan hun lot overlaat en het gezonde strafrecht niet handhaaft. Dit is een ernstige uitholling en ondermijning van onze westerse samenlevingen, met alle gevolgen van dien.”1

De overheid zou op grond van het Wetboek van Strafrecht ‘het openlijk tentoonstellen of aan minderjarigen aanbieden van afbeeldingen of voorwerpen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid’ moeten bestrijden, maar doet dat niet. Er zijn al landen in Europa waar gefilterd internet standaard en de norm is geworden. Daar moet je er tegenwoordig voor kiezen om pornografie beschikbaar te willen hebben. Bij ons is het nog andersom, je moet ervoor kiezen dit niet beschikbaar te willen hebben.

#MeToo

De laatste weken is er veel in het nieuws over seksueel misbruik in Hollywood door filmregisseurs. Sommigen van hen gebruiken al tientallen jaren hun macht om anderen te kunnen misbruiken. Gelukkig komen nu veel slachtoffers naar buiten onder de hashtag #MeToo. In De Telegraaf deelde ook een Nederlandse actrice haar vreselijke ervaring van bijna verkracht te worden door een regisseur. “Mensen willen dat er iets verandert,” zo zei ze. Inderdaad, we willen toch allemaal dat er wat dit betreft iets gaat veranderen? Het land stroomt steeds meer over van huwelijksontrouw, seksuele verslavingen en grensoverschrijdend gedrag. De tolerantie waar we als land om bekend staan is veel te ver doorgeschoten. Het volk is ziek geworden door wetteloosheid. Laat de overheid haar verantwoordelijkheid op zich nemen om onze kinderen zo veel mogelijk te beschermen tegen de verwoestende macht van porno.

Oscar Lohuis

1 Pater Gerard Wijers verzorgde op 10, 17 en 24 maart 2015 drie lezingen onder de titel Gender-ideologie op Radio Maria Nederland. Het citaat is uit de eerste lezing van 10 maart 2015.

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign