Klaar voor de huwelijksreis?

Een goed begin is het halve werk. Dat gezegde is zeker ook van toepassing op het huwelijk. Als er een goede aanloop naar het huwelijk plaatsvindt, zal dat positief doorwerken in het huwelijk. Bij die goede aanloop hoort ook het wachten met seksuele gemeenschap totdat je getrouwd bent.

Over dat onderwerp heb ik een boek geschreven: Exclusieve Liefde; waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten. Ik vertel u er graag iets meer over.

Veel schade

Er is erg veel nood en gebrokenheid op het gebied van relaties en seksualiteit. De vrijheid die in onze tijd gewoon is geworden wat betreft het aangaan van een seksuele relatie, heeft de samenleving in zijn geheel veel schade berokkend. Inmiddels eindigen bijna vier op de tien huwelijken in een echtscheiding. Een groot percentage kinderen groeit daardoor verder op zonder hun eigen vader of moeder. Bij mensen die samenwonen komt het nog eens twee keer zo vaak voor dat de relatie weer beëindigd wordt.
Het is altijd buitengewoon ellendig en hartverscheurend als iemand zich van je afkeert aan wie je jezelf zo geheel, ook lichamelijk, hebt gegeven. Veel eenzaamheid is het gevolg van al die gebroken relaties. Het vermogen om je te binden en te hechten aan een ander wordt steeds minder naarmate je meer partners hebt gehad.

Exclusiviteit

Uit recent onderzoek blijkt dat wanneer mensen ervoor kiezen om te wachten met seks totdat ze zijn getrouwd, wanneer beide partners nog maagd zijn in de huwelijksnacht, dat slechts vijf procent van die huwelijken eindigt in een scheiding. Zij hebben een exclusieve relatie. Alle anderen zijn erbuiten gebleven. Wat je dan aan elkaar geeft, heb je nog nooit aan een ander gegeven. Wat je met elkaar hebt, heb je in die situatie dan ook alleen met elkaar. Niemand anders is daar ooit geweest. Hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de intimiteit.
Juist het feit dat je uitsluitend en alleen van elkaar bent geeft dat er grote verbondenheid ontstaat. Het vermogen je aan elkaar te hechten blijkt veel sterker in die relaties, waardoor deze huwelijken veel meer aankunnen. Ook al heb je het soms moeilijk met elkaar, val je elkaar soms tegen en stel je elkaar en jezelf soms (of zelfs vaak) teleur, wat je met elkaar hebt blijft toch volkomen uniek. Daarom laat je elkaar niet snel vallen.

Waar zijn we in terechtgekomen?

We plukken nu steeds meer de wrange vruchten van de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De gemiddelde leeftijd waarop er getrouwd wordt is gestegen tot tegen de dertig en de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlands vrouw haar eerste kind krijgt is dertig. Daaraan voorafgaand hebben degenen die trouwen vaak al enkele of zelfs vele andere partners gehad.
Die eerdere relaties zijn nooit goed voor het huwelijk. Het vertrouwen in de ander wordt ook aangetast door seks voor het huwelijk, omdat het ook een stimulans is voor latere huwelijksontrouw. Je hebt dan immers al ervaring met het hebben van seks met iemand met wie je niet getrouwd bent. Wachten met seks totdat je getrouwd bent is daarentegen heel goed voor het vertrouwen in elkaar als je eenmaal getrouwd bent.

Ons volk sterft uit

Seks voor het huwelijk is de grootste reden dat er in ons land elk jaar meer dan dertigduizend kinderen in de baarmoeder worden vermoord en afgevoerd. De meeste Nederlanders hebben het niet door, maar we zijn bezig (in het streven naar een lekker leven) het toekomstige bestaan van ons eigen volk om zeep te helpen. Er worden gewoon te weinig kinderen geboren. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin is nu 1,7 en dat is te weinig om te overleven.
Dat moeders gemiddeld al dertig jaar oud zijn wanneer hun eerste kind geboren wordt is over het algemeen genomen te laat. Grote gezinnen zijn er daarom niet veel meer bij. Het is een tactiek van de duivel. Hij is een mensenmoordenaar en het gebeurt onder ons. De autochtone Nederlandse bevolking zal binnen enkele generaties een minderheid worden in ons land.

Andere problemen

Het hele onderwerp ‘geen seks voor het huwelijk’ raakt aan diverse grote maatschappelijke problemen. Ik heb al genoemd: echtscheiding, overspel, eenzaamheid, kinderen die zonder hun eigen vader opgroeien en de gedragsproblemen die daaruit voortkomen, abortus en de verontrustende demografische ontwikkelingen. Maar ook de volgende problemen zouden er niet zijn als mensen een duidelijke seksuele moraal zouden naleven: seksverslaving, aanranding, verkrachting, prostitutie, moderne slavernij en grootschalige ontering vrouwen in wat we noemen de ‘seksindustrie’, pornografie en pornoverslaving, seksueel misbruik van kinderen, pedofilie en alle moorden die gepleegd worden nadat mensen een seksuele misdaad hebben begaan. Wordt het niet tijd dat er in onze door seks verziekte samenleving een herwaardering komt van seksuele zelfbeheersing en een duidelijke seksuele moraal?

Hoe mooi het is

In dit artikel merk ik dat ik anders zit te schrijven dan in mijn boek. Het boek is niet geschreven om te veroordelen, maar om te laten zien hoe mooi het is om te wachten. Acht redenen daarvoor heb ik op een rijtje gezet. Enkele daarvan zijn: lichaam en leven delen horen bij elkaar, seksuele vervulling groeit in een relatie van exclusiviteit, liefde en trouw en geen seks voor het huwelijk is de beste manier om naar het huwelijk toe te groeien.
Veel christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks voor het huwelijk niet goed is. Maar of de Bijbel dat nou werkelijk leert en hoe dat in de Bijbel naar voren komt vragen velen zich af. De acht redenen komen allemaal uit de Bijbel en als je die begrijpt, zal je van de waarde en de schoonheid van deze leefregel overtuigd zijn. Pas als we van binnen overtuigd zijn van een bepaald principe zullen we er ook naar gaan leven.

Niet-gelovigen

Een van de eerste inhoudelijke reacties kwam van een niet-gelovig iemand. Wij hadden het boek gegeven aan een niet-gelovige vriend van onze zoon, omdat hij er belangstelling voor getoond had. Hij had het mee naar huis genomen en nog diezelfde middag was zijn vader erin gaan lezen. ’s Avonds kreeg ik een bericht van zijn vader: “Oscar, ik ben niet-gelovig en ik ga nooit naar de kerk. Maar ik ben tot tranen toe geroerd over de dingen die je hebt geschreven. Ik wil je laten weten dat je naar mijn mening heel ware dingen hebt geschreven. Dank je wel.”
Inmiddels hebben ook diverse andere niet-christenen gevraagd om het boek en daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

Aanzet tot gesprek

Gezien de grote nood en de gigantische hoeveelheid ellende die voortkomt uit seks voor en buiten het huwelijk, ervaar ik grote vrijmoedigheid om aan de weg te timmeren met dit boek. Ik hoop er een steen mee in de vijver te gooien die veel rimpels zal veroorzaken. Het is niet alleen geschreven voor tieners en jongeren die (misschien) willen gaan trouwen, maar ook als aanzet tot gesprek tussen de generaties. Jongeren hebben hun ouders, maar ook andere volwassenen (ook grootouders) nodig om echt te kunnen praten. Juist op dit gebied is er veel stil verdriet. Daarom is het ook voor (groot)ouders belangrijk dit helder te hebben en te weten hoe je dit kan uitleggen en erover kan praten met elkaar.
Ik hoop dat u mijn boek wilt lezen en misschien ook wel wilt geven aan anderen zodat zij erdoor gezegend zullen worden. Laten we bidden voor veel meer ‘exclusieve huwelijksrelaties’. Ze zijn schaars geworden, maar dat hoeft niet zo te blijven.

Oscar Lohuis

Exclusieve Liefde

Ds. Oscar Lohuis | 160 pag.

ISBN 9789082000313

€ 12,95

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign