Evangelisatiepreken

Stilstaan bij de meest fundamentele waarheden uit de Bijbel is wat ons voortdurend bezighoudt. De kern van het evangelie zo weten weer te geven dat het tegelijkertijd diepgaand en makkelijk te begrijpen is. Het ABC van het evangelie op zo'n wijze brengen dat het indrukwekkend en vernieuwend is, ook voor mensen die het al langer kennen. Evangelisatie en diepgaande, verantwoorde uitleg van bijbelgedeelten en bijbelse principes kunnen heel goed samen gaan. Sterker nog wij geloven dat er geen evangelisatie kan plaatsvinden zonder dat er over de belangrijkste leerstellige onderwerpen uit de Bijbel wordt gesproken. Door middel van leerstellige prediking zal het verstand van de mens verlicht worden. Waar we naar verlangen is levende orthodoxie, waardoor zowel de gelovigen zullen worden opgewekt en ongelovigen het evangelie zullen aannemen.

Uit ervaring weten we dat diepgaande prediking van bijbelse waarheden ook mensen van buiten de kerk bijzonder kan aanspreken. Evangelisatie door middel van prediking is door de eeuwen heen gebleken een krachtig middel te zijn waardoor de Heere God velen tot zich roept.

Daarom gaan wij graag voor in evangelisatiediensten en bij gelegenheden die tot doel hebben mensen van buiten de kerk bekend te maken met het evangelie. Voor meer informatie en het maken van een afspraak, kunt u het contactformulier invullen.

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign