Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
De actualiteit van het boek Nehemia in deze tijd: De Heere bouwt Jeruzalem weer op.
12-11-2023
Bijbeltekst(en): Nehemia 3:0 & Psalm 147:2
Alle christenen hebben iets met Israël uit het verleden (Bijbelse tijden). Echter, weinig christenen hebben iets met het Israël van nu. We lezen de Bijbel met het idee dat het allemaal om de christelijke kerk draait. Maar Israël in de Bijbel is niet de kerk, maar Israël. Als we Nehemia lezen denken we aan lessen voor de kerk. Maar het gaat over het herstel van Jeruzalem. Ook in onze tijd wordt Jeruzalem weer opgebouwd. Deze preek gaat over het oog krijgen voor wat de Bijbel zegt over het herstel van Israël en Jeruzalem en de betekenis daarvan voor kerk en de wereld.
Hoe zullen we denken over Israël en wat heeft Israël met het Evangelie te maken?
05-11-2023
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3 & Genesis 12:7
In het christendom zijn Jezus en Israël van elkaar gescheiden. Wij hebben van Jezus iemand gemaakt die niet meer als Jood herkenbaar is. De Bijbel laat duidelijk zien dat Jezus bij Israël hoort. Hij was geen christen maar Jood. Wat betekent dat voor ons verstaan van het Evangelie?
Waarom zoveel haat en strijd tegen Israël?
29-10-2023
Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël is wereldwijd het aantal antisemitische (gewelds)incidenten met 500% gestegen. Dit gebeurt nadat Israël op walgelijke wijze is aangevallen en zich moet verdedigen tegen vijanden die hen willen uitroeien. Israël en het Joodse volk worden zo onrechtvaardig behandeld, terwijl zij strijden tegen het terrorisme dat de hele wereld bedreigt. In de Bijbel lezen we over de geestelijke achtergrond van deze haat tegen Israël.
De strijd tegen Jeruzalem in de eindtijd
22-10-2023
Op 7 oktober 2023 is Israël overvallen door een grote menigte terroristen die ongekende gruwelijkheden hebben verricht op duizenden onschuldige burgers. Op alle raketten die vanuit de Gazastrook op Israël worden afgevuurd staat geschreven Al Quds, wat Arabisch is voor Jeruzalem. Ook de Bijbel spreekt duidelijk over strijd om en tegen Jeruzalem in de eindtijd. We kunnen sommige Bijbelgedeelten leggen naast de actualiteit en zien hoe profetieën steeds meer vervuld worden. De strijd is hevig maar de Heer regeert, wat ook blijkt uit het feit dat deze dingen zijn voorzegd. Luister naar deze preek over ‘de strijd tegen Jeruzalem in de eindtijd’.
Tot rust komen aan de voeten van Jezus
24-09-2023
Bijbeltekst(en): Lukas 10:38-42
Zo vaak zitten wij te piekeren over wat we allemaal doen en aan welke eisen we allemaal moeten voldoen. We leggen al snel te veel bij onszelf neer. Door te gaan zitten aan de voeten van Jezus en naar Hem te luisteren en te kijken komen we tot rust.
Wat is het werk van de Heilige Geest?
20-09-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 16:0 & Jeremia 31:0
Over het werk van de Heilige Geest is veel verwarring in de kerk. Soms leggen mensen de nadruk op lichamelijke verschijnselen, gevoelens of geestelijke ervaringen. Wat zegt de Bijbel over het werk van de Heilige Geest? In deze lezing wordt ook gewaarschuwd voor de mensgerichte tijdgeest en voor het inhalige welvaartsevangelie.
Leren nee zeggen
17-09-2023
Hoe kan ik leren om ’nee’ te zeggen tegen verleidingen? Hoe kan ik afleren om te snel ‘ja’ te zeggen tegen dingen die mij afleiden van het belangrijkste?
Hoe kan ik een ander mens worden? Door de vrucht van de Heilige Geest in ons!
14-09-2023
Bijbeltekst(en): Galaten 5:22 & Romeinen 5:5
Hoe kunnen wij veranderen van egoïstische zondaars in liefdevolle heiligen? Wat de vrucht van de Heilige Geest en hoe krijgt die vrucht gestalte in ons leven?
Hoe te denken over profetie, wonderen en tekenen en goddelijke genezing?
05-09-2023
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 12:0
Deze Bijbelstudie gaat over de gaven van de Heilige Geest, met name over de bijzondere gaven van profetie, krachten (wonderen en tekenen) en genezing. Over de gaven van de Geest is tegenwoordig veel te doen, ook in PKN-gemeenten in ons land. Het is belangrijk dat wij hier op een Bijbelse manier mee omgaan en niet in fanatisme vervallen. In deze lezing kijken we zowel naar wat de Bijbel zegt als naar voorbeelden uit de geschiedenis en de ervaringen van andere gelovigen. Ook wordt gewaarschuwd voor het welvaartsevangelie.
Hoe te denken over lichamelijke genezing in Jezus’ naam?
03-09-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 103:1-5
Genezingsdiensten trekken veel mensen. Zovelen zijn op zoek naar genezing. We lezen over genezingswonderen in de Bijbel. Door Jezus en de apostelen zijn mensen op wonderbaarlijke wijze genezen. Wat zegt de Bijbel over goddelijke genezing en hoe zullen we daar mee omgaan vandaag de dag?