Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
De verbonden
28-03-2023
De verbonden
Wat gebeurde er met Paulus toen hij Christus ontmoette?
26-03-2023
Paulus’ getuigenis wordt in Handelingen twee keer beschreven. In de brief aan de Filippenzen geeft Paulus zelf uitleg over wat er met hem gebeurde toen hij Jezus ontmoette. Hij ging de Rechtvaardige zien. Alles veranderde daardoor. Als wij gaan begrijpen wat Christus voor ons deed wordt voor ons ook alles anders.
Jeruzalem, de stad van de Grote Koning
23-03-2023
Waarom is de stad Jeruzalem de meest belangrijke stad van deze wereld? Wat zegt de Bijbel over de aardse stad Jeruzalem? Wat heeft deze stad met de eindtijd te maken?
Geen aanklacht houdt stand
19-03-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 25:15 & Zacharia 3:1-5
Satan klaagt het volk van God aan bij God. Het volk heeft inderdaad gezondigd. Maar de Heere bestraft satan en zegt: Ik heb hen gered! Satan klaagt ook aan in ons geweten. Ook wij mogen deze aanklachten van ons afwerpen vanwege het volbrachte werk van Christus. Geen aanklacht houdt stand! Er is geen veroordeling meer. Dit is inhoudelijk dezelfde preek als die van 5 maart 2023 maar toch weer anders!
Bloed aan onze handen, de tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk.
17-03-2023
In deze livestream gaat ds. Oscar Lohuis met ons kijken naar de geschiedenis van het christendom ten aanzien van het Joodse volk. En dat is geen vrolijke geschiedenis. Eeuwenlang heeft het Joodse volk moeten lijden om de haat en nijd van hun christelijke buren. Het is goed om ons als christenen bewust te zijn van onze geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. Hoe gaan wij nu om met het volk van God?
De bijzondere tijden waarin wij leven
17-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (6e van 6).
God heeft een plan voor deze wereld
16-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (5e van 6).
Eerst natuurlijk herstel, dan geestelijk herstel voor Israël
15-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (4e van 6).
God is trouw aan Zijn beloften voor Israël
14-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (3e van 6).
Het nieuwe verbond is met Israël gesloten
13-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (2e van 6).