Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Wat is het werk van de Heilige Geest?
20-09-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 16:0 & Jeremia 31:0
Over het werk van de Heilige Geest is veel verwarring in de kerk. Soms leggen mensen de nadruk op lichamelijke verschijnselen, gevoelens of geestelijke ervaringen. Wat zegt de Bijbel over het werk van de Heilige Geest? In deze lezing wordt ook gewaarschuwd voor de mensgerichte tijdgeest en voor het inhalige welvaartsevangelie.
Leren nee zeggen
17-09-2023
Hoe kan ik leren om ’nee’ te zeggen tegen verleidingen? Hoe kan ik afleren om te snel ‘ja’ te zeggen tegen dingen die mij afleiden van het belangrijkste?
Hoe kan ik een ander mens worden? Door de vrucht van de Heilige Geest in ons!
14-09-2023
Bijbeltekst(en): Galaten 5:22 & Romeinen 5:5
Hoe kunnen wij veranderen van egoïstische zondaars in liefdevolle heiligen? Wat de vrucht van de Heilige Geest en hoe krijgt die vrucht gestalte in ons leven?
Hoe te denken over profetie, wonderen en tekenen en goddelijke genezing?
05-09-2023
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 12:0
Deze Bijbelstudie gaat over de gaven van de Heilige Geest, met name over de bijzondere gaven van profetie, krachten (wonderen en tekenen) en genezing. Over de gaven van de Geest is tegenwoordig veel te doen, ook in PKN-gemeenten in ons land. Het is belangrijk dat wij hier op een Bijbelse manier mee omgaan en niet in fanatisme vervallen. In deze lezing kijken we zowel naar wat de Bijbel zegt als naar voorbeelden uit de geschiedenis en de ervaringen van andere gelovigen. Ook wordt gewaarschuwd voor het welvaartsevangelie.
Hoe te denken over lichamelijke genezing in Jezus’ naam?
03-09-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 103:1-5
Genezingsdiensten trekken veel mensen. Zovelen zijn op zoek naar genezing. We lezen over genezingswonderen in de Bijbel. Door Jezus en de apostelen zijn mensen op wonderbaarlijke wijze genezen. Wat zegt de Bijbel over goddelijke genezing en hoe zullen we daar mee omgaan vandaag de dag?
Leven vanuit een hoopvolle toekomstverwachting
27-08-2023
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
Of je wel of niet hoop voor de toekomst hebt maakt veel verschil ten aanzien van hoe je in het leven hier en nu staat. Door geloof in Jezus is er nieuw leven gekomen. Je bent opnieuw geboren, en nu zul je niet meer verloren gaan, zelfs niet als je sterft. Die hoop doet al ons leed verzachten.
De Bijbel spreekt tot ons maar gaat over Israël
20-08-2023
Bijbeltekst(en): Jesaja 43:1-7
Oscar Lohuis benadert Jesaja 43:1-7 als tweeluik. Het eerste luikje is hoe we als christenen de tekst op onszelf kunnen toepassen. Het tweede luik is wat er eigenlijk staat over Israël, het volk van God. Daar gaat de hele Bijbel over. Hebben we daar voldoende oog voor? Zien we hoe God aan het werk is met Zijn plan voor deze wereld?
Aanbidding als levensstijl
19-06-2023
Bijbeltekst(en): Kolossenzen 3:12-17
Voor degenen die God persoonlijk hebben leren kennen door geloof in Jezus de Messias, wordt aanbidding het doel en het motto van hun leven. Hoe wordt aanbidding het allesomvattende thema in ons leven? Aanbidding wordt op de volgende drie manieren het hoofddoel en motto in ons leven: 1. We aanbidden door anderen lief te hebben zoals Jezus deed (Kol. 3:12-15) 2. We aanbidden door te mediteren over het Woord van God (Kol. 3:16) 3. We aanbidden door alles wat we doen voor Hem doen (Kol. 3:17) Uitnodiging om lief te hebben met de radicale liefde van Jezus, ernaar te streven het Woord Christus voortdurend onder ons te laten wonen en te stoppen met onszelf te aanbidden en Hem alleen te aanbidden in alles wat we doen.
God ziet jouw ellende
13-06-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 3:7-8
God is begaan met het leed en de ellende van Zijn volk en Hij treedt op om te redden.
Vrij zijn door God te dienen uit liefde
11-06-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 20:1-21
Hoe kunnen we vrij worden van gebondenheid aan doelloosheid, duisternis en onrust? Wanneer ontdekken wij wat de bedoeling van ons leven is? Wat is de weg tot vrijheid van gebondenheid aan duistere hartstochten en begeerten?