Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid
16-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
In deze derde en laatste studie over Romeinen 11 worden nog drie punten genoemd die gaan over Israël. Ten eerste, God heeft een plan met deze wereld. Ten tweede, God is trouw aan Zijn beloften en ten derde, God werkt in alle dingen overeenkomstig Zijn raadsbesluit en tot verheerlijking van Zijn Naam, openbaring van Zijn heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Zalig ben je als mensen je vervolgen vanwege de gerechtigheid
12-06-2022
(Zondag voor de Lijdende Kerk) Jezus draait het helemaal om: degenen die vervolgd worden vanwege hun verlangen naar- en opkomen voor gerechtigheid, zijn niet zielig of armzalig, maar zijn juist zalig. De Heere Jezus leert ons ook hoe we behoren om te gaan met tegenstand wanneer wij die krijgen omdat wij Hem willen volgen.
Er rusten bijzondere beloften op het volk van Israël
09-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
De beloften die God deed aan Israël zijn door de komst van de Messias niet van tafel geveegd. Wat betekent dit voor de Kerk uit de volken?
Wat is het Joodse Pinksterfeest?
05-06-2022
Bijbeltekst(en): Exodus 19 & Handelingen 2
Wat is het Joodse Pinksterfeest en hoe verhoudt zich dat tot wat er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2?
Bewogenheid met Israël
02-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 9:1-5
Zowel de Heere Jezus als de apostel Paulus waren zeer bewogen met het lot van hun eigen volk. Wanneer je als niet-Jood de God van Israël leert kennen krijg je de zelfde bewogenheid met het volk van Israël.
God leren kennen door de storm
29-05-2022
Bijbeltekst(en): Markus 4:35-41
Wij houden niet van stormen in ons leven. We hebben liever dat alles rustig en kalm is. Als het dan zo te keer gaat vragen we ons af waar God is? Waarom doet Hij niets en grijpt Hij niet in. Het kan wel eens zijn dat God meer aanwezig is in de stormen van ons leven dan wij denken. Juist door moeilijkheden heen leren wij Hem vaak beter kennen.
Kom tot de Bron van levend water
29-05-2022
Bijbeltekst(en): Johannes 7:37-39 & Jesaja 55:1-3
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden? (Zelfde preek als van 27 maart, maar toch weer anders) (Joh. 7:37-39, Jesaja 55:1-3a, Psalm 23:5-6, Openb. 22:17)
Communicatie in het huwelijk en seksualiteit
28-05-2022
Studies over het huwelijk (4e van 4)
De verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk
27-05-2022
Studies over het huwelijk (3e van 4)
Wat betekent het elkaar lief te hebben?
27-05-2022
Studies over het huwelijk (2e van 4)

Ondersteun ons

Help ons Goed Nieuws Bediening in stand te houden door een gift over te maken.

© Goed Nieuws Bediening
- Webdesign De Webteur.

Inschrijven nieuwsbrief

Vier keer per jaar sturen wij digitaal of per post een nieuwsbrief naar allen die op de hoogte willen blijven van ons werk en/of ons steunen door gebed of support.
Indien u onze digitale brief ook graag wilt ontvangen, klik dan hieronder op de button.