Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Eerst natuurlijk herstel, dan geestelijk herstel voor Israël
15-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (4e van 6).
God is trouw aan Zijn beloften voor Israël
14-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (3e van 6).
Het nieuwe verbond is met Israël gesloten
13-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (2e van 6).
Israël als kanaal van zegen voor deze wereld
12-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (1e van 6).
Hoe kan ik mijn zonden overwinnen?
12-03-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 8:1-6 & Psalm 25:15
Iedere christen kent de worsteling en de strijd met de zonde. We doen soms niet wat we wel willen en wel wat we niet willen. We kunnen onze zonden niet zelf overwinnen. Door de kracht van de Heilige Geest kan dat wel. Deze preek gaat over wat God voor ons heeft gedaan in Zijn Zoon, om ons te bevrijden van de overheersende kracht van de zonde.
Zegen door Israël
07-03-2023
Zegen door Israël
Hoe word ik rein?
05-03-2023
Bijbeltekst(en): Zacharia 5:1-5 & Psalm 25:15
Niemand heeft zijn hart en handen rein kunnen houden. Iedereen heeft gezondigd. Daarom gaat het niet goed met ons en voelen wij ons soms ellendig. Maar er is goed nieuws: De Heere reinigt en maakt nieuw. Hij zorgt ervoor dat ons de vuile kleren worden afgedaan en Hij bekleedt ons met feestkleren.
Zie op Christus en word behouden!
26-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:9-16
Hoe overwin ik het kwade in mijzelf? Hoe krijg ik overwinning over mijn zonden? Het belangrijkste in het leven is om elkaar lief te hebben en goed te doen, zelfs onze vijanden lief te hebben en te zegenen wie ons vervolgen. Maar dat kunnen wij niet zelf. Alleen wanneer wij zicht krijgen op Jezus Christus en op wat Hij voor ons deed ontvangen wij de kracht om te veranderen en in liefde te gaan wandelen.
Waarom de meeste Joden niet in Jezus geloven
14-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 9-11
De grote vraag waar de apostel Paulus mee worstelt in Romeinen 9-11 is het mysterie van het ongeloof van Israël ten aanzien van Jezus. Hoe kan het dat zo veel Joden niet zien dat Hij de Messias is, terwijl zoveel niet-Joden dat wel zijn gaan zien. In preek wordt een soort helikopterview gegeven op wat Paulus daarover zegt in die hoofdstukken.
Hoe kan ik mijn naaste liefhebben?
12-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:9-15
De hele wet is samengevat in het gebod om God lief te hebben en je naaste als jezelf. Doe aan een ander zoals je zou willen dat een ander aan jou doet. Maar dat kunnen wij niet zomaar. De macht van de zonde is veel te sterk in ons. Wij hebben het Evangelie nodig. Door Jezus te leren kennen en Zijn liefde voor ons kunnen wij ook onze naaste gaan liefhebben als onszelf.