Preken 2018

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
18-03-2018 Waarom christenen iets met Israël hebben (deel 2).  
  VBG De Ark - Goor  
  download
     
11-03-2018 Hoe worden wij vervuld met Gods liefde?  
  Doopsgezinde Kerk - Ouddorp
Johannes 4
 
  download
     
25-02-2018 Zie dit is uw God (3e van 3)  
  VBG - Hattem
De liefde van God.
 
  download
     
25-02-2018 Wij zijn zij? Oproep tot opwekking.   
  Fontein - Emmeloord
In Openbaring 7:9-17 wordt gesproken over een grote schare -uit alle stammen, talen, volkeren en naties van de aarde- die voor de troon staan. Samen met honderden miljoenen engelen aanbidden zij God. Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes: 'Wie zijn zij?' Wie zijn de mensen die straks zullen staan voor de troon? Wat kenmerkt hun leven? Waaraan herkennen wij de mensen die behouden zullen worden en het eeuwige leven zullen beërven? Een preek die als een opwekkingspreek ervaren werd door de hoorders. 
 
  download
     
18-02-2018 Zie dit is uw God (2e van 3)  
  VBG - Hattem
De heiligheid van God. Wat betekent het dat Hij heilig is en hoe verandert Zijn heiligheid ons leven? Hem leren aanbidden is het antwoord op veel van onze nood.
 
  download
     
18-02-2018 Wie zijn zij?  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
In Openbaring 7:9-17 wordt gesproken over een grote schare -uit alle stammen, talen, volkeren en naties van de aarde- die voor de troon staan. Samen met honderden miljoenen engelen aanbidden zij God. Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes: "Wie zijn zij?" Wie zijn de mensen die straks zullen staan voor de troon? Wat kenmerkt hun leven? Waaraan herkennen wij de mensen die behouden zullen worden en het eeuwige leven zullen beërven? Dit is dezelfde preek als die van 14 januari, maar toch weer anders. 
 
  download
     
14-02-2018 Bidden is gevaarlijk  
  Morgenster - Urk
Het is niet zonder risico om te gaan bidden en godsdienstig te worden. Soms is God daar niet blij mee. Wat maakt het verschil? Mattheüs 6:19-34
 
  download
     
11-02-2018 Zie dit is uw God (1e van 3)  
  VBG - Hattem
De grootheid van God. We zeggen zo snel dat we God hebben leren kennen, maar dat is nog maar heel beperkt. We kunnen Hem nog veel beter leren kennen. We mogen Hem niet verlagen tot onze dienaar, maar worden geroepen om Hem te gaan dienen. 
 
  download
     
28-01-2018 Wat is een geestelijke opwekking?  
  RefBap - Urk
Wat zijn kenmerken van een geestelijk ontwaken? Wat is een opwekking die overeenkomt met wat de Bijbel zegt over een uitstorting van de Heilige Geest? 
 
  download
     
24-01-2018 Het huwelijk in Bijbels perspectief  
  NH Opstandingskerk - Nunspeet  
  download
     
07-01-2018 De heiligheid en de grootheid van God  
  Het is gemakkelijk voor de mens om te groot van zichzelf te denken en te klein over God te denken. In Jesaja 40 komt de onvergelijkbare grootheid van God naar voren. Het geeft ons een indruk van de majesteit van God. In veel christendom van vandaag staat de mens soms zo centraal. Dat is een doodlopende weg. Radicale gerichtheid op God zal ons geloof versterken, ons gebed vrijmoediger maken en onze vreugde doen toenemen. Jesaja 40:12-31  
  download
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.