Preken 2016

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. We stellen het prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen. Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp
Downloaden
02-10-2016 Verootmoediging t.o.v. Israel  
  download
     
25-09-2016 Ons lijden en het lijden van Christus (kort)  
    download
     
14-08-2016 Ons lijden en het lijden van Christus (lang)  
    download
     
31-07-2016 De vreugde in de Heer is uw kracht  
    download
     
26-06-2016 God gebruiken of God dienen?  
    download
     
29-05-2016 De gaven van de Heilige Geest  
    download
     
22-05-2016 Ben ik wel geliefd?  
    download
     
24-04-2016 Lessen uit het leven van Abraham  
    download
     
17-04-2016 Alles achterlaten om Jezus' wil  
    download
     
03-04-2016 Ware aanbidding en wat belangrijk is voor de liturgie  
    download
     
30-03-2016 De reinigende kracht van Gods genade  
    download
     
27-03-2016 De dood is overwonnen  
    download
     
25-03-2016 Onze gebrokenheid bij het kruis neerleggen  
    download
     
20-03-2016 De kracht van het gebed  
    download
     
13-03-2016 Lijden voor Christus en voor anderen  
    download
     
06-03-2016 De plaats van de wet in het leven van de gelovige  
  Wat betekent het dat degenen die in Christus zijn niet meer onder de wet zijn? Heeft de wet ons nu wel of niet nog iets te zeggen? Geldt de wet voor ons nog? Een onderwerp waar veel vragen over zijn bij christenen. Aan de hand van de woorden uit de Bergrede van Jezus over de wet denken we hier over na. Matteüs 5:17-33  
    download
     
14-02-2016 De hoop van Gods kinderen  
  Romeinen 8 spreekt over de onwankelbare hoop die al Gods kinderen hebben. Waar bestaat deze hoop uit? Hoop in de Bijbel is niet hopen in de zin van 'graag zouden willen maar niet zeker weten'. Bijbelse hoop is zeker weten! Romeinen 8:15-30  
    download
     
07-02-2016 Wat is jouw rijkdom en roem?  
  Alle mensen zijn op zoek naar de betekenis van hun leven. Iedereen vindt ergens zijn of haar doel in. Alle mensen zijn van nature religieus. Het menselijk hart zal altijd aanbidden. Er is echter heel veel niet waarachtige aanbidding in deze wereld. Mensen zoeken hun roem in dingen die dat ten diepste niet waard zijn. In Romeinen 5 laat Paulus ons zien waar we onze ware roem in kunnen vinden. Dat waar je in roemt is datgene waar je je geluk van verwacht, jezelf gelukkig mee prijst. Romeinen 5:1-11  
    download
     
03-02-2016 Sexualiteit en intimiteit in het huwelijk  
  God heeft ons gemaakt met verlangens naar seksuele intimiteit. Wanneer de seksualiteit plaatsvindt in een context van blijvende liefde en trouw is tot zegen en bindt het man en vrouw samen tot een ware eenheid. Maar seksualiteit kan ook mensen meevoeren en slaaf maken van hun eigen begeerten. Veel kwaad geschiedt door mensen omdat ze egoïstisch met seks omgaan en er is heel veel leed in relaties vanwege seksuele onbeheerstheid. Wat zijn de grenzen die God aangeeft? Waarom is seks voor of buiten het huwelijk niet goed? Hoe zullen omgaan met onze seksuele verlangens zodat ze niet problemen en frustatraties voor ons veroorzaken maar tot zegen zullen zijn? Genesis 2:24 en andere teksten.  
    download
     
31-01-2016 De listen van satan  
  Veel christenen zijn zich er niet van bewust dat zij in een geestelijke strijd betrokken zijn. Bijbelgetrouwe christenen zullen theoretisch waarschijnlijk wel instemmen met het geloof in satan en de werking van boze geesten. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook alert zijn ten aanzien van de invloed en boze machten in het leven van alledag. Toch is het belangrijk dat wij daar oog voor krijgen.  
    download
     
20-01-2016 De betekenis van het Loofhuttenfeest voor ons  
  De voorjaarsfeesten van Israël zijn profetisch gezien in vervulling gegaan: Pesach (ons Paaslam is geslacht) en Pinksteren (de oogst is begonnen en de wet is door de Geest in ons hart gelegd). Maar de najaarsfeesten zijn profetisch gezien nog niet in vervulling gegaan. Daarbij hoort ook het Loofhuttenfeest. Dit wordt gevierd in Israël om te gedenken dat het volk 40 jaar lang op doortocht is geweest in de woestijn (na de uittocht uit Egypte) en om te vieren dat de oogst is binnengehaald aan het einde van het seizoen. Hoe zal het loofhuttenfeest profetisch gezien in vervulling gaan en wat kunnen wij ervan leren voor onze pelgrimsreis (doortocht) in dit leven? Leviticus 23:33-34  
    download
     
10-01-2016 Grote Verzoendag, de betekenis van het bloed  
  Hebreeen 9: 11 en 10: 11 spreken over de Grote Verzoendag. In de ark ligt de wet. Als God ons oordeelt naar die wet dan betekent dat veroordeling. Maar de Hogepriester boodt uitkomst. Hij ging met bloed het Heilige der Heilige binnen. Zonder dit bloed zou dit niet kunnen. Het bloed spreekt hier van leven en vergeving. Hebreeën 9:11-14  
    download
     
03-01-2016 Zonder strijd geen overwinning  
  In de gemeente van Galaten waren dwaalleraren gekomen die de gelovigen weer een allerlei regels hadden opgelegd. Paulus ervaart dit alsof hij opnieuw de gemeente moet verlossen van hun juk, en ze laten terugkeren naar het eenvoudige evangelie. Paulus bidt voor de gemeente met groot aandringen. Hij is opnieuw in barensnood voor hen, totdag Christus gestalte in hen kreeg. Soms worstelen wij ook in de gebeden totdat er overwinning komt. Galaten 4:19  
    download
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.