Preken 2019

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
15-12-2019 De komst van het Koninkrijk gaat niet buiten Israël om.
(Lucas 1:26-33 en gedeeltes uit Daniël)
 
  De Reddingsark - Bunschoten
Dat de engel Gabriël verscheen aan de maagd Maria leert ons dat de geboorte van Jezus te maken heeft met profetieën uit het boek Daniël. Want alleen in Daniël komen wij verder Gabriël tegen. Het boek Daniël leert dat het Koninkrijk van God op aarde zal gaan komen en dat het niet buiten Israël om zal komen. Daarom wordt Israël ook zo aangevallen in deze wereld. Waarom stelt de christelijke kerk zich dan vaak afzijdig op ten opzichte van Israël? Hoe kan het dat veel christenen niet bewogen zijn met Israël?
 
  download
     
08-12-2019 Hij kwam bij ons; de betekenis van de menswording van God (Joh. 1:1-18)  
  De Regenboog - Veenendaal
Het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert is niet dat er soms wonderen zijn gebeurd, zoals door het leven van Jezus. Het meest revolutionaire is dat de Bijbel leert dat de mens Jezus aan God gelijk is. Dat Hij God de Zoon was, is en altijd zal zijn. Daarin ligt echter ook de meest bemoedigende boodschap van de Bijbel: God heeft naar ons omgezien, is ons komen opzoeken, heeft ons niet in de kou laten staan. God heeft ons lief en dat heeft Hij bewezen door ons Zijn Zoon te geven.
 
  download
     
24-11-2019 Droefenis naar Gods wil (Neh. 1:1-4, 2 Kor. 7:8-10, Jac. 4:7-10)  
  Vrije Evangelische Gemeente - Sleeuwijk
Alle echte passie komt voort uit droefheid, verdriet over de nood. Het woord passie betekent letterlijk ook lijden. Nehemia was succesvol in zijn onderneming omdat hij diepe innerlijke gevoelens had gehad over de rampzalige situatie in Jeruzalem. Diepe droevenis over de zonde en pijn van binnen over het verlaten van God zijn nodig. Er is zoiets als droefenis naar Gods wil, die leidt tot leven. Vaak verlangen wij leven en herleving, maar dat gaat niet zonder het beleven van pijn over de zondige toestand van onszelf, de kerk of onze medemens.
 
  download
     
17-11-2019 Hoe vals het welvaartsevangelie is (Psalm 16:11, Jesaja 61:10)  
  Baptistengemeente - Katwijk
Het Evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat het Evangelie is veranderd, maar omdat de uitleg van het Evangelie is veranderd. Het welvaartsevangelie zegt dat God je altijd gezond en voorspoedig wil maken en dat de inhoud is van 'de gunst van de Heere'. Inmiddels zijn wij in evangelisch Nederland gewend geraakt aan een aantal basisgedachten die bij het welvaartsevangelie horen. Predikers, kerken en organisaties moeten een keuze maken of ze daarin wel of niet willen blijven meegaan.
 
  download
     
06-11-2019 Tekenen van de aanstaande wederkomst (diverse teksten)  
  Koffieochtend - Burgum
Wij verwachten de wederkomst van Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd te letten op de tekenen van de tijd. Wat zijn tekenen van Zijn aanstaande wederkomst? Welke recente ontwikkelingen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is?
 
  download
     
27-10-2019 Jeremia 2:13, Jeremia 13:1-11, Matt. 13:44  
  Vrije Evangelische Gemeente Hilversum
In deze preek worden drie beelden uit de Bijbel besproken. Deze beelden roepen ons op om God trouw te zijn en als discipelen van Jezus te leven. Ze laten ons zien hoeveel we zowel God als onszelf tekort doen als ons hart vooral naar andere dingen uitgaat dan naar God. Er is overvloed van vreugde voor Zijn Aangezicht. Dichtbij God vinden we rust en vrede, blijdschap en vreugde.
 
  download
     
20-10-2019 Hoe de Heilige Geest werkt in ons leven en ons bemoedigt.
(Johannes 14:15-27)
 
  Reddingsark - Baarn
Jezus sprak uitvoerig met Zijn discipelen voordat hij gekruisigd zou worden. Ze zouden de meest moeilijke tijd ooit gaan meemaken, en Hij bereidde hen daarop voor. Ook wij maken moeilijke dingen mee en hebben bemoediging nodig. De Heere Jezus sprak over de Heilige Geest en noemde Hem de Trooster. Hoe worden wij getroost door de Geest? Wat zijn de dynamieken van de werking van de Heilige Geest in ons leven?
 
  download
     
19-10-2019 Kom, laten we terugkeren naar de Heere  
  Heartcry conferentie - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
Luister: download
 Kijk: Op YouTube  
     
18-10-2019 God bemoedigt ons door Zijn beloften  
  Heartcry conferentie - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
Luister: download
 Kijk: Op YouTube  
     
13-10-2019 Niets is beter voor jezelf dan Jezus te volgen.
(Jeremia 13:1-11, Matt. 13:44, Titus 2:11-14)
 
  Maranatha avonden - Ermelo
Soms denken wij dat we heel veel moeten opgeven voor het leven met God en voor de navolging van Jezus. In een bepaald opzicht is dat ook zo. Maar als je gaat zien dat de Heere alleen maar aan je vraagt om dat op te geven dat je eigen leven verpest, dan is het geen opgave meer. Als we zicht krijgen op de geweldig hoge en bevoorrechte roeping die wij hebben, dat we met God mogen leven, dan zullen we zeggen: Het is geen offer om alles voor Jezus over te hebben! Hij maakt mij veel en veel rijker dan ik zou zijn als ik voor mezelf zou blijven leven.
 
  download
     
06-10-2019 De wereld in turbulente tijden.  
  Vrije Baptistengemeente - Enkhuizen
Wat zijn de tekenen van het einde der tijden? Welke ontwikkelingen in de wereld nemen wij waar, die ons wijzen op de aanstaande wederkomst? Jezus heeft gezegd: ‘Let op de tekenen van de tijd’. Er is veel afval van het geloof en valse leraren brengen valse leringen. Israël staat weer op de kaart van de wereld, maar wordt van alle kanten aangevallen en bedreigd. Zoveel christenen worden vermoord in vele landen van de wereld. We leven serieus in turbulente tijden.
 
  download
     
25-09-2019 De verhouding tussen Israël en de Kerk (Diverse Bijbelteksten)  
  Avond Christenen voor Israël - Lemmer
Al vroeg in de kerkgeschiedenis is er veel mis gegaan in de verhouding tussen Israël (het Joodse volk) en christenen. De kerk werd steeds meer niet-Joods en ging zich afsnijden van de Joodse wortels van haar eigen bestaan. Deze lezing is een krachtige oproep om terug te keren van de dwaalwegen die de kerk is gaan bewandelen in het denken over Israël en de manier waarop er gehandeld is en wordt jegens Israël.
 
  download
     
18-09-2019 De tijd waarin wij leven (Hosea 6:1-3 en Lukas 15:11-32)  
  Adventus - IJselmuiden
Wat kunnen wij leren uit de gelijkenis van de verloren zoon over het evangelie? Waar en hoe kunnen wij echte vrede en vreugde vinden? Wat is er nodig om het feest met God in je ziel je gaan ervaren? Luister naar de opname van deze bijzondere morgen in IJsselmuiden.
 
 Preek: download
 Vragen: download
     
01-09-2019 Dichtbij God leven (Hosea 6:1-3 en Lukas 15:11-32)  
  De Reddingsark - Baarn
Laten wij terugkeren naar de Heere, zoals de verloren zoon terugkeerde naar zijn vader. Nergens is meer overvloed dan in het huis van de Vader. Niemand kan ons gelukkig maken, behalve God Zelf.
 
  download
     
01-08-2019 Nederigheid (Romeinen 11)  
  Reveilweek NEM Centrum - Voorthuizen
Wat veel christenen zich niet realiseren is dat het voor ons nodig was dat het volk Israël zou struikelen over de Messias. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen, dus hun verwerping van Jezus is verzoening voor de wereld gekomen. Daarom past het ons als heidense gelovigen in Jezus om een nederige houding aan te nemen t.o.v. Israël en ons te realiseren hoe bijzonder het is dat wij er ook bij mogen horen.
 
  download
     
01-08-2019 Kom naar de bron van levend water: Laat je beker overstromen.
(Johannes 7:37-39, Efeze 5:18, Psalm 23:5-6)
 
  Reveilweek NEM Centrum - Voorthuizen
Als we ons laten vullen met de Heilige Geest zal het Levende Water blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat we leven vanuit een bodempje onderin de beker van ons leven, maar vanuit een overstromende beker (Psalm 23:5). Jezus is niet alleen de Herder in Psalm 23 maar ook de Gastheer. Maken wij gebruik van Zijn uitnodiging om bij Hem aan tafel te komen zitten? Leg je je neer bij je eigen comfortabele leventje, waarin het geestelijk gezien droog en levenloos blijft? Of strek je je uit naar de overvloed die de Heere je wil geven. Hij geeft niet met mate maar overvloedig. Zijn wij bereid de prijs te betalen voor het ontvangen van die overvloed die Hij ons wil geven?
 
  download
     
31-07-2019 Kom naar de grazige weiden: Luisteren naar de stem van Goede Herder en Hem volgen
(Johannes 10:1-17 'Ik ben de goede herder')
 
  Reveilweek NEM Centrum - Voorthuizen
Jezus is geen dief of rover, en ook geen huurling die even iets doet voor de schapen, maar Hij is de Herder van de schapen, die Zijn leven voor de schapen heeft ingezet. De gelijkenis van de kudde en de herder maakt duidelijk dat ieder mens zich laat leiden, hetzij door krachten die te vergelijken zijn met de huurling of met de rover, hetzij door de goede Herder. Door wie laten wij ons leiden? Welke stem verkies je te horen en te volgen? Er komen meer dan ooit stemmen op ons af, ook door de techniek die we dagelijks met ons meedragen. In deze studie zullen stilstaan bij het luisteren naar de stem van de Goede Herder. Schapen associëren de stem van hun herder met het goede, en daarom gaan ze graag achter hem aan, omdat hij hun leidt naar rustige wateren en grazige weiden. Uit Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de goede Herder’ blijkt Zijn zorg voor ons en dat Hij werkelijk goed voor ons is.
 
  download
     
30-07-2019 Kom uit je bubbel: Het christelijke leven is niet iets maar een Persoon.
(Johannes 14:6 'Ik ben de Weg, de waarheid en het leven'
Psalm 73:23-26, 1 Korinthe 1:28-30 en 1 Korinthe 3:11)
 
  Reveilweek NEM Centrum - Voorthuizen
De waarheid is een persoon: Jezus Christus. De basis voor onze behoudenis ligt niet in onszelf, maar in Christus. In deze preek gaat het over 1. hoe wij christen worden en 2. hoe wij het christelijke leven kunnen leiden. Voor beiden geldt dat niet wijzelf, maar Hij het fundament is. We zijn zo geneigd om alles vooral bij onszelf neer te leggen en te denken dat we het zelf voor elkaar moeten krijgen. In die bubbel leven we vaak. We worden opgeroepen te leven door geloof in de Heere Jezus, vertrouwen op Hem. De waarheid is niet iets, niet een formule of een belijdenis, maar een Persoon. Wij worden door Hem met de Vader verzoend en mogen het leven verder leiden door Hem Zelf.
 
  download
     
29-07-2019 Kom uit je grot: Door Jezus getrokken worden uit de duisternis, net als Lazarus.
(Johannes 11:25 'Ik ben de opstanding en het leven')
 
  Reveilweek NEM Centrum - Voorthuizen
Het ging bij de opstandig van Lazarus niet om het wonder van zijn opstanding, maar om wie Jezus is. Zo gaat het in ons leven ook niet om onszelf, maar om de Heere onze God. Hij behoort centraal te staan in ons leven. Dat zal ons gelukkig maken. Dit is de grote paradox van het leven: wie zichzelf verliest zal zijn leven behouden. Er moet een wending naar God toe plaatsvinden in dit leven om tot ons doel en onze bestemming te komen.
 
  download
     
21-07-2019 Het bijzondere van Jezus  
  Evangelische Gemeente - Enschede
Niemand heeft de dingen gedaan die Jezus Christus heeft gedaan en niemand heeft van zichzelf gezegd wat Jezus van Zichzelf heeft gezegd. Zondermeer is Jezus van Nazareth de meest bijzondere mens die ooit op aarde heeft geleefd. Enkele aspecten van hoe uniek Hij is worden in deze preek behandeld.
 
  download
     
30-06-2019 Israël zegenen (Genesis 12:1-3)  
  VBG De Fontein - Emmeloord
De Heere God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken.’ De geschiedenis bewijst dat dit een tijdloos principe is. Het christendom heeft door de eeuwen heen het nageslacht van Israël (het Joodse volk) meestal meer vervloekt dan gezegend. De leer dat de kerk het nieuwe Israël is geworden - en dat alle beloften voor Israël geestelijk gezien op de kerk zijn overgegaan - is onhoudbaar. Israël in de Bijbel is gewoon het ethnische Israël. Dit was, is en blijft een bijzonder volk, omdat God door hen de wereld heeft gezegend en zal zegenen. Daarom is het zo belangrijk dat christenen leren om Israël te zegenen. Israël is de sleutel tot het begrijpen en interpreteren van de wereldgeschiedenis. Jezus en Israël horen bij elkaar.
 
  download
     
23-06-2019 Zonder wet geen evangelie (Galaten 3:10-14)  
  De Pijler - Lelystad
Alleen maar de boodschap ‘God heeft je lief’ is een vervlakking van het goede nieuws. Het gaat om goed en kwaad, een heilige norm waar de mens aan moet voldoen, maar dat niet doet. Dat betekent schuld en oordeel. De wet is een afstraling van Gods eigen karakter, heiligheid. Het goede nieuws is dat we door Gods liefde en genade, vanwege het offer van Zijn Zoon, van de schuld, de straf en het oordeel bevrijd worden. Maar alleen als je kennis hebt van de wet ga je dat waarderen. Daarom: Zonder wet geen evangelie. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan, en daarom zijn wij vrij.
 
  download
     
02-06-2019 Blijdschap en vrede omdat Jezus Overwinnaar is (Lucas 24)  
  VBG Bethel - Drachten
Wij maken allemaal heftige dingen mee die ons kunnen beroven van onze vrede en blijdschap. Mensen doen nog steeds dwaze en verkeerde dingen en daarmee richten ze schade aan. Soms heel veel schade. Het ergste is als je slachtoffer wordt van onrecht. Het grootste probleem in deze wereld is het kwaad en wij worden allemaal in dit leven getroffen door het kwaad, de zonden en de tekortkomingen van anderen. Maar ook het kwaad in ons eigen hart berooft ons van vrede en blijdschap. Daarom is het zo bemoedigend om te lezen hoe het hart van de discipelen veranderde toen zij Jezus zagen. Het zien van wie Jezus is vervult ook ons hier en nu met nieuwe blijdschap. Ons hart leeft op, de storm van binnen komt tot bedaren, de rust keert terug en er gaat weer een lied klinken in ons hart wanneer wij onze aandacht richten op de opgestane Heer.
 
  download
     
22-05-2019 Homoseksualiteit, de Bijbel en de 21e eeuw (diverse Bijbelteksten)  
  Christengemeente Berea - Ermelo
Sinds de enorme ophef over de Nashville verklaring begin 2019 is meer dan ooit gebleken dat er binnen de kerken verschillend gedacht wordt over homoseksuele relaties. Ook in Baptisten- en evangelische gemeenten zijn standpunten aan het verschuiven. Sommigen zeggen dat we homoseksuele relaties binnen de gemeente moeten accepteren en dat de Bijbel daar ook ruimte voor laat. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit, hoe behoren wij deze teksten te interpreteren in onze tijd en hoe zullen wij omgaan met mensen die een homoseksuele gerichtheid hebben?
 
  download
     
19-05-2019 De kern van het evangelie
(Rom. 3:23, Rom. 6:23, Rom. 5:8 en Efeze 2:8-9)
 
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Het evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat de inhoud is veranderd, maar omdat de inhoud van veel evangelieprediking is veranderd. Wanneer de inhoud van het goede nieuws door mensen in twee zinnen wordt weergegeven ontbreekt vaak de diepste kern. Velen geloven dat het goede nieuws is dat God ons helpt te worden wie we bedoeld zijn te zijn en tot onze volle potentie en ontplooiing te komen. Daarin gaat het echter vooral om onszelf. De diepste kern van het evangelie heeft niet met onszelf op zich te maken, maar met een herstelde relatie met God, waarin wij Hem gaan aanbidden en liefhebben in alle omstandigheden van het leven.
 
  download
     
12-05-2019 De Bijbel is historisch betrouwbaar
(Lucas 1:1-4 en Handelingen 1:1-11)
 
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
Lucas begint zowel zijn evangelie als het boek Handelingen zoals historici hun boeken in die tijd begonnen. Het draait in ons geloof niet om verzinsels, om sprookjes of om mythes. Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd. Bovendien kunnen we nu, tweeduizend jaar later, zien hoe de Heere trouw is aan Zijn Woord en beloften in vervulling heeft doen gaan. Ook de profetieën zijn betrouwbaar. Het gaat om de heilsgeschiedenis, zowel die waar we op terug kunnen kijken als de ‘geschiedenis’ die nog gaat komen.
 
  download
     
28-04-2019 De uitdaging van het Christen zijn in een tegendraadse wereld  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
28-04-2019 De betekenis van het herstel van Israël voor de kerk
(Handelingen 1:1-11)
 
  Baptistengemeente De Haven - Wijk bij Duurstede
Jezus heeft gezegd dat wij moeten letten op de tekenen van de tijd. In welke tijd leven wij nu? Wat zijn de tekenen van de tijd waarin wij leven? Heel bijzonder is dat wij in een tijd leven waarin Israël weer op de kaart staat en het Joodse volk weer woont in het land dat God aan hen gegeven heeft. Wat heeft dat christenen vandaag de dag te zeggen?
 
  download
     
27-04-2019 Christen zijn en de radicaliteit van het kruis  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
Luister: download
 Kijk: Op YouTube  
     
26-04-2019 Christen zijn in de eindtijd  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
 Luister: download
 Kijk: Op YouTube  
     
21-04-2019 De opstanding van Jezus zette zo veel in beweging
(Ezechiel 37:1-14 en Markus 16:1-20)
 
  Baptistengemeente - Meppel
Vandaag de dag zijn er meer christenen dan ooit. Jezus had beloofd dat zijn discipelen getuigen van Hem zouden zijn tot aan de uitersten der aarde, en dat is nu meer dan ooit het geval. Ook daaruit blijkt de betrouwbaarheid van Jezus’ woorden en van de Bijbel. Er zijn zou geen wereldwijd christendom zijn ontstaan als Jezus niet zou zijn opgestaan uit de dood. Wat kwam er allemaal in beweging door zijn opstanding en hoe beweegt zijn opstanding ons hier en nu?
 
  download
     
17-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:14-30) (2e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem  
  download
     
10-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:1-13) (1e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
In de tijd van Jezus werd er vaak een hele optocht georganiseerd wanneer een bruidegom op weg was naar het huis van de bruid, om daar de bruiloft met elkaar te vieren. Bruidsmeisjes liepen de bruidegom tegemoet om hem bij die optocht te vergezellen. Jezus spreekt over vijf meisjes die daar op het moment suprême klaar voor waren, en vijf die dat niet waren. Hij gebruikt dat om ons op te roepen ons goed voor te bereiden op- en klaar te zijn voor de wederkomst. Hoe doe je dat? Wanneer ben je klaar voor de toekomst die gaat komen, als het Koninkrijk gaat aanbreken? Waarom is het zo belangrijk er klaar voor te zijn?
 
  download
     
10-03-2019 Leven door geloof (Romeinen 4:16-25)  
  Christengemeente - Zeewolde
Abraham wordt door Paulus in de Romeinenbrief aangehaald als voorbeeld van iemand die leefde door geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Meerdere keren vroeg de Heere aan Abraham of hij bereid was zekerheden los te laten: wegtrekken uit zijn land, God vertrouwen voor nageslacht, zijn zoon op het altaar leggen. Het onmogelijke gebeurde elke keer weer in zijn leven, omdat God degene is die de doden tot leven wekt en tot aanzijn roept wat nog niet is. Wij worden opgeroepen ook zo in geloof te leven. Ook in ons leven doet God het onmogelijke als wij het lef hebben om Hem te vertrouwen en in geloofsgehoorzaamheid onze weg te gaan.
 
  download
     
24-02-2019 Jezus komt om te oordelen (Mattheüs 25:31-46)  
  Brandpuntkapel - Doorn
In de gelijkenis van de schapen en de bokken wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus Christus terug zal komen om alle mensen te oordelen. Er gaat een oordeel komen over deze wereld. Hij kwam in nederigheid maar komt in heerlijkheid. Voor sommigen zal dit een dag van grote blijdschap zijn, voor anderen een dag van grote rampspoed en ondergang. Wanneer wij denken aan alle onrecht, zonde, diefstal, misbruik, corruptie, geweld, haat, moord, oorlog, hebzucht, egoïsme en ga zo maar door, dan is het heel goed nieuws dat God zal gaan ingrijpen en zal gaan oordelen.
 
  download
     
10-02-2019 Rechtvaardigmaking door het geloof (Romeinen 4:1-12)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
Het is heel bevrijdend te gaan beseffen dat wij niet uit werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Rechtvaardiging (of: rechtvaardigmaking) houdt niet in dat je zelf al helemaal rechtvaardig bent, maar dat God je rechtvaardig verklaart, je ziet als iemand die rechtvaardig is en je als zodanig behandelt. Luister naar deze preek waar veel bemoediging vanuit gaat.
 
  download
     
03-02-2019 Exclusieve Liefde: waarom seksuele reinheid de mens goed doet.
(Genesis 2:24 en Hebreeën 13:4)
 
  Zuiderkapel Koningkerk - Haarlem
Er is een zich zeer sterk opdringende seksuele revolutie gaande in de Westerse wereld. Het begint totalitaire vormen aan te nemen en wil dat iedereen daarin mee gaat. De Bijbel roept op tot een duidelijke en strenge seksuele moraal: seksuele gemeenschap is alleen bedoeld voor man en vrouw in het huwelijk. Dit is niet bedoeld om de mens te beperken en het leven zuur te maken. Integendeel, God wil het beste voor ons en Hij heeft regels gegeven waardoor een samenleving goed functioneert.
 
  download
     
20-01-2019 Wanneer ben je klaar om te sterven? (Lange versie, Lucas 2:22-32)  
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
We kunnen zelf zo onze ideeën hebben over wanneer we klaar zijn om dit leven hier op aarde te verlaten. Bijvoorbeeld dat een relatie nog hersteld moet worden, of dat onze kinderen eerst nog tot geloof moeten komen. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Hoe zou God daar tegenaan kijken?
 
  download
     
16-01-2019 Waarom zouden christenen bidden voor de vrede van Jeruzalem?
(Psalm 122)
 
  Baptistengemeente - Amersfoort
Wie de Bijbel leest wordt van begin tot eind bepaald bij de stad Jeruzalem. In het wereldgebeuren anno 21e eeuw gaat er bijzonder veel aandacht uit naar Israël en de stad Jeruzalem. Vanwege het idee dat de kerk het nieuwe Israël zou zijn geworden geven veel christenen vaak helemaal geen aandacht aan het land van Israël en bidden zij niet voor de vrede van Jeruzalem. Waarom is het toch heel belangrijk dat wel te doen?
 
  download
     
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign