Preken 2021

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
07-02-2021 Abraham door geloof gerechtvaardigd (Romeinen 4)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
De apostel Paulus laat in Romeinen 4 zien dat gered worden uit genade door geloof niet iets nieuws is sinds Christus. Door over zowel Abraham als David te schrijven in zijn brief aan de Romeinen laat hij zien dat dit altijd al de wijze is geweest waarop God met Zijn kinderen omgaat. In deze preek staan zowel de genade als het geloof (en wat dat betekent) centraal. Om niet, voor niets, gratis, mogen wij voor tijd en eeuwigheid zalig worden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-01-2021 Kenmerken van een gezonde gemeente (deel 1)
(Handelingen 2:37-43)
 
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
We moeten niet streven naar een grote gemeente, maar naar een gezonde gemeente. Wat zijn volgens de Bijbel kenmerken van een gezonde plaatselijke gemeente? Hierover zal Oscar in het voorjaar van 2021 meerdere keren spreken op Urk. Dit is de eerste van deze serie. Het kenmerk dat als eerste behandeld wordt is Bijbelverklarende prediking.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-01-2021 De blijvende liefde van Christus (Johannes 21:1-14)  
  Baptistengemeente Bethel - Drachten
De discipelen waren teleurgesteld, vermoeid en in verwarring. Wat moesten ze nu doen, nu Jezus er niet meer was zoals voorheen? Ze waren diep verdrietig over wat met Hem was gebeurd en hoe mensen Hem hadden behandeld. Ook wij maken verliezen, teleurstellingen en trauma’s mee. Jezus blijkt zijn leerlingen goed te kennen en Hij doet precies in hun leven wat zij op dat moment nodig hebben. Zo is Hij nog steeds en zo gaat Hij ook met ons om.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
21-01-2021 Hoe Israël je verwachtingsvol maakt  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Tweeduizend jaar geleden begon het Evangelie zich vanuit Israël te verspreiden onder de volken. In onze tijd trekken mensen uit alle volken naar Jeruzalem, om met eigen ogen de stad te zien waar de belangrijkste gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis zich afspeelden. Maar terwijl je daar loopt voel je dat er nog grote dingen staan te gebeuren. Veel profetieën die met de wederkomst van de Heere Jezus te maken hebben houden dan ook direct verband met Israël, het Joodse volk en Jeruzalem. De vraag is zelfs: kun je wel om Israël heen als je Jezus verwacht?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-01-2021 Pornografie, de verslaving daaraan en bevrijding daaruit  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
De tentoonstelling van seksuele immoraliteit komt met grote kracht op ons alles af. Door het internet is het bijna voor iedereen beschikbaar en dichtbij. Het heeft een verslavende werking. Uit onderzoeken blijkt dat een groot percentage mannen hiermee worstelt en een toenemend percentage vrouwen. Hoe moeten we hiermee omgaan, hoe kunnen we ons beschermen en wat kunnen wij doen als we in hierin verstrikt zijn geraakt?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-01-2021 Christus’ werk gaat door (Mattheüs 3:11)  
  Baptistengemeente De Verbinding - Amsterdam
Door corona gaat er zo veel niet door. Van alles en nog wat wordt geannuleerd. Maar Christus gaat door met Zijn werk en met Zijn bediening vanuit de hemel. Hij laat ons niet los, blijft tot ons spreken en zorgt ervoor dat wij Hem blijven volgen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-01-2021 Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft (Genesis 2:24)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
In de Bijbel vinden wij duidelijk omschreven wat Gods bedoeling is met het huwelijk en met seksualiteit. Als je gaat zien hoe mooi God het heeft bedoeld, dan ga je ook inzien dat los omgaan met seksuele relaties zijn doel mist.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
03-01-2021 Bidden doe je voor God (Mattheüs 6:1-8)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
In de Bergrede spreekt de Heere Jezus ook over ons geestelijke leven. Hij laat ons zien waar het in het gebed om gaat. De essentie is: bidden tot de Vader. Niet bidden om te hebben gebeden, niet bidden om indruk op anderen of jezelf te maken, maar je richten op je Hemelse Vader. Vergeet jezelf, vergeet anderen en probeer even je zorgen en moeiten te vergeten. Je mag komen in de Aanwezigheid van je Schepper en Verlosser.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign